Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vraag van de maand

Maarten is sinds 2010 tewerkgesteld bij een grote onderneming. De prestaties van Maarten laten echter steeds meer te wensen over. Ondanks de verschillende pogingen van de werkgever om de prestaties van Maarten te verbeteren, heeft de werkgever moeten besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen mits betekening van een opzeggingstermijn van 4 maanden en 15 weken.

Aangezien Maarten recht heeft op een opzeggingstermijn van meer dan 30 weken, heeft hij bovendien recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren op kosten van de werkgever.

Tijdens de opzeggingstermijn wordt Maarten echter plots langdurig ziek, waardoor de opzeggingstermijn geschorst wordt. Vervolgens beslist de werkgever om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits uitbetaling van een opzeggingsvergoeding corresponderend aan het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn. Op deze opzeggingsvergoeding worden 4 weken loon aangerekend voor de waarde van de outplacementbegeleiding, namelijk een bedrag gelijk aan 6.500 EUR.

Kan de werkgever een bedrag van meer dan 5.500 EUR aanrekenen op deze opzeggingsvergoeding voor de waarde van de outplacementbegeleiding?