Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vraag van de maand

Stijn is sinds 2015 tewerkgesteld bij een groot bouwbedrijf. De werkdruk ligt evenwel hoog en de fysieke belasting van zijn rug speelt Stijn parten. Op 10 november 2016 meldt Stijn zich ziek en bezorgt hij zijn werkgever een medisch attest voor een duur van één maand.


Op 9 december 2016, net voor het aflopen van zijn eerste medisch attest, verlengt Stijn zijn arbeidsongeschiktheid en bezorgt hij de werkgever een nieuw attest voor een duurtijd van 2 maanden.


Op 10 februari 2017 stelt de werkgever zich de vraag of hij de arbeidsovereenkomst van Stijn kan beëindigen wegens medische overmacht zonder een opzeggingstermijn te moeten betekenen of een opzeggingsvergoeding te moeten betalen.