Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen is op zoek naar een Veranderingsmanager Verhuisproject

Werkschema:
voltijds, 38u per week
Startdatum:
1/03/2017
Contract:
contract van bepaald werk
Diploma:
Master of gelijkwaardig door ervaring
Plaats:
Lange Gasthuisstraat 15,
2000 ANTWERPEN 1 - Website
Solliciteer tot en met 10 februari 2017 via deze link

Ambitieus, toegankelijk en ontplooiingsgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks aan meer dan vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. Zo’n zesduizend leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Door het brede aanbod en de vooruitstrevende aanpak zoekt het Stedelijk Onderwijs Antwerpen voortdurend enthousiaste en gedreven medewerkers met diverse achtergrond om zijn ambitie waar te maken.
Om de verhuis van diverse diensten naar een centrale locatie te faciliteren, is het AG SO op zoek naar een voltijdse veranderingsmanager ( contract bepaalde opdracht)
Het Stedelijk Onderwijs is volop in transitie naar een nieuwe waardengedreven netwerkorganisatie. De veranderingsmanager zal deze nieuwe processen en werkmethodes vertalen naar en implementeren in de nieuwe locatie, en focust zich op de menselijke kant van de verandering die dit meebrengt voor de betrokken werknemers.

Waar?

Service- en Coördinatiecentrum
Lange Gasthuisstraat 15
2000 ANTWERPEN 1

Wat doe je?

De doelstelling van deze functie is:

 • de relocatie van de verschillende diensten succesvol uitvoeren tegen september 2019;

 • de maximale acceptatie van de medewerkers genereren;

 • de weerstand minimaliseren.

De belangrijkste taken zijn:

 • het coördineren, organiseren, de controle en nazorg van deze verhuisoperatie en fungeren als aanspreekpunt

 • opstellen van een project roadmap voor de sponsor

 • deel uitmaken van het projectteam

 • verhuisplan maken voor en met de diverse betrokken locaties (doelmatig informatiebeheer, wegwerpen-archiveren-digitaliseren, in kaart brengen van mensen en inventaris, tijdslijnen, planning)

 • coördineren van initiatieven met externe specialisten ( architecten, facility management, verhuizers)

 • verzorgen van communicatie met de verschillende betrokken partijen, en vanuit het projectteam

 • managen van en zorgen voor voldoende overlegmomenten tussen alle betrokken partijen, belanghebbenden (stakeholders), leerlingen, ouders, leerkrachten, directies, schepen van onderwijs)

 • meten en rapporteren van issues/problemen : meetbare doelen stellen, meten en monitoren van resultaten en problemen, bijsturen van veranderingsproces

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt een doorgedreven begrip van en ervaring met hoe mensen door een veranderingsproces gaan;

 • Je kan organiseren met visie en strategie, en kan dit vertalen naar werkmethodes;

 • Je kan vooruitkijken vanuit het geheel, de organisatie en je doelen;

 • Je hebt snel inzicht in de organisatie, de issues en de uitdagingen;

 • Je beweegt je vlot in alle lagen van de organisatie , je kan sterke relaties aangaan en onderhouden;

 • Je bent flexibel en past je vlot aan, je kan werken in ambigue situaties;

 • Je hebt een diplomatieke persoonlijkheid met positief gerichte onderhandelingsvaardigheden, je beweegt samen met de betrokkenen naar een gemeenschappelijke visie en doel;

 • Je werkt naar en houdt je aan vooropgestelde deadlines;

 • Je bent doortastend en vasthoudend met de bedoeling om te slagen;

 • Je bent een teamspeler en werkt goed samen met en door anderen;

 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden , zowel geschreven als gesproken;

 • Je hebt een sterk organisatorisch vermogen en resultaatgerichte aanpak;

 • Je bent comfortabel met een veelheid van complexe data;

 • Je hebt een hoog probleemoplossend vermogen met goede analytische skills.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?

Je kan enkel online solliciteren via de jobsite van Stedelijk Onderwijs Antwerpen https://www.stedelijkonderwijs.be/node/51279. Voeg bij je sollicitatie een curriculum vitae met duidelijke vermelding van je behaalde diploma(‘s) en motivatiebrief.
Je hebt een Master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minstens 5 à 10 jaar ervaring met veranderingsprojecten , en kan een succesvol curriculum van veranderingsinitiatieven voorleggen.
Je bent onderlegd in project management methodes, de fasen van een projectcyclus en veranderingsprincipes.

Selectie

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en geselecteerd worden op basis van hun cv en motivatie, zullen na de afsluitdatum worden uitgenodigd voor een kennismakingsinterview in de loop van februari. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment center. Op basis van de resultaten van dit assessment center volgt eventueel een uitnodiging voor een jurygesprek en nemen we een beslissing naar aanwerving toe.

Wat mag je van ons verwachten?

Je wordt voltijds tewerkgesteld (38/38) met een contract voor bepaalde opdracht. Het project heeft een scope van ongeveer 30 maanden.
Werkervaring bij een ander openbaar bestuur of in de privésector die relevant is voor de functie kan meegenomen worden in de bepaling van je loon (op A4-niveau). Voor meer info kan je de online loonsimulator van de Stad Antwerpen raadplegen.

Verder kan je bij het Stedelijk Onderwijs Antwerpen rekenen op:

 • een goede balans tussen werk en privé dankzij een aantrekkelijk aantal vakantiedagen en een systeem van glijdende werkuren;

 • een boeiende en ambitieuze omgeving met enthousiaste collega’s die klaarstaan om je wegwijs te maken in je job;

 • loopbaangerichte opleidingsmogelijkheden.

Meer info over deze vacature

E-mail: mie.mertens@so.antwerpen.be
Tel: 03 338 32 11

Stedelijk Onderwijs Antwerpen