Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Roeselare is op zoek naar een Directeur Ruimte

Heb jij de bruisende ambitie voor een stad met visie? Word jij de architect van de directie Ruimte, die verder helpt bouwen aan een vooruitstrevend lokaal bestuur?

Steek jij met veel goesting en passie jouw schouders onder het team #VANRSL?

Als directeur Ruimte breng je jouw medewerkers van alle ‘grondgebonden diensten en materies’ (nl. alles met betrekking tot planning en ontwerp, vergunningen en attesten, woonbeleid, milieu en economie en alles met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de stad) op een inspirerende manier samen in een geïntegreerde werking die resulteert in een organisatie die continu groeit en beter wordt.

Je bent een charismatisch en mensgerichte leider die de doelstellingen en waarden (zie bijlage) van de organisatie op een enthousiaste manier overbrengt op jouw medewerkers. Je trekt hen mee in het verhaal dat de stad schrijft.

Je stuurt jouw departementen en diensten aan en coördineert de werking binnen de directie. Als ervaren people-manager kan je vlot schakelen tussen de verschillende leiderschapsrollen (als leider, manager, ondernemer en coach) zodat je met jouw medewerkers de vooropgestelde doelstellingen kunt halen.

Je zorgt ervoor dat de diensten en departementen samenwerken en dat ze handelen in overeenstemming met het strategisch meerjarenplan en met de beleidsdoelstellingen. Je zorgt voor een vlotte coördinatie van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Je neemt de verantwoordelijkheid op voor een goede informatiedoorstroming en kennisuitwisseling. Je bent een cruciale verbindingsschakel tussen het ambtelijke en politieke niveau, en voelt je in een complexe dienstverlenende organisatie die zeer dicht bij de burger staat, als een vis in het water.

Je maakt ook deel uit van het managementteam, samen met de algemeen directeur, de financieel directeur, de directeur Mens, en de directeur Ondersteunende diensten. Als lid van dit team stuur je mee de organisatie op managementniveau. Vanuit een helikopterview detecteer je ook mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken binnen de organisatie, zowel dienst- als directie-overschrijdend. Met jouw collega’s uit het managementteam trek je aan dezelfde kar en ga je vanuit een innovatieve en resultaatsgerichte drive directie-overschrijdend tewerk. Zo tillen jullie samen de organisatie naar een hoger niveau.

Samengevat zoeken we:

· Een charismatisch leider die stuurt, knopen doorhakt en vertrouwen wekt.

· Een teamplayer die samenwerking (zowel binnen de directie alsook met de andere directies) stimuleert en nastreeft.

· Een supervisor op de grote lijnen maar die voldoende autonomie en ondersteuning biedt aan de departementshoofden.

· Een trekker voor beleidsmatig prioritaire dossiers en/of belangrijke projecten.

Met aan boord:

· Een batterij aan managementvaardigheden om een directie met meer dan 200 medewerkers aan te sturen.

· De nodige gestructureerde en planmatige vaardigheden om projectmatig te werken en dit te stimuleren.

· Zeer hands-on én resultaatsgerichte mentaliteit.

· Voldoende politieke feeling om te kunnen werken in een organisatie met dubbele aansturingslijnen (zowel ambtelijk als politiek).

Want een topdienstverlening voor de Roeselaarse burger is ook jouw streefdoel!

Schrijf jij mee aan de toekomst van onze stad? Solliciteer dan nu!

Onze troeven:

· Een complexe, veeleisende maar super interessante job in een bruisende stad, waar je jou in een dynamische werkomgeving ten volle kan in ontplooien.

· Een contract onbepaalde duur als directeur (weddeschaal A9a-A9b in bijlage), met een bruto maandloon tussen € 5.540 en € 7.759.

· Alle nuttige beroepservaring (zowel privé als openbaar) wordt meegenomen voor de bepaling van de geldelijke én de schaalanciënniteit.

· Bedrijfswagen: gebruik van dienstwagen ten persoonlijke titel voor beroeps- en privé-doeleinden.

· Groepsverzekering (in kader van aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking).

· Eventuele managementtoelage op basis van behaalde resultaten (maximaal van 8% van het jaarloon).

· Kostenvergoeding (kosten eigen aan de werkgever) van € 180/maand (netto).

· Andere voordelen: maaltijdcheques (€ 5), gratis hospitalisatieverzekering, flexibel werken, telewerken, een uitgebreid verlofstelsel, werkinstrumenten (smartphone met abonnement, laptop,…).

Er wordt ook een werfreserve aangelegd voor de duur van een jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

· Je beschikt over vier jaar relevante leidinggevende beroepservaring. (op basis van managementervaringen, span of control, budget- en evaluatiebevoegdheden,…).

· Er wordt voor deze functie géén specifiek diploma gevraagd. Een opleiding of diploma met een link naar een van de bevoegdheidsdomeinen (zoals bvb. ingenieur, architect, ruimtelijke planning, economie,…) is uiteraard een extra troef.

· Om deze functie goed te kunnen uitvoeren, moet je de stad voelen en ademen. We hechten trouwens veel belang aan een sterke betrokkenheid met onze stad.

Inhoud selectieprocedure

In de selectieprocedure wordt samengewerkt met het selectiekantoor Hudson Belgium NV, Moutstraat 56, 9000 Gent.
Kandidatuurstelling kan tot en met zondag 27 januari 2019.
Weerhouden kandidaten (de helft van de score behalen) worden telkens uitgenodigd naar het volgende onderdeel. Kandidaten worden telkens op de hoogte gebracht door het selectiekantoor Hudson.

Inschrijven

Solliciteren kan enkel online.
https://www.roeselare.be/vacature/directeur-ruimte

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

In het webformulier zitten ook vier vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.