Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De Watergroep is op zoek naar een Directeur HR

De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen. We zorgen ervoor dat ruim 3 miljoen klanten elke dag van gezond en lekker drinkwater kunnen genieten. Daarnaast maken we water op maat voor bedrijven en helpen we gemeenten bij de uitbouw van hun afvalwaterbeheer.

De watersector in het algemeen en De Watergroep in het bijzonder staan de komende jaren voor een aantal boeiende uitdagingen. Denken we maar aan het veranderende klimaat en de invloed hiervan op de waterbeschikbaarheid. Of de toegenomen digitalisering van de maatschappij. De Watergroep is vastberaden om deze uitdagingen om te zetten in groeikansen voor het bedrijf.

Ter versterking van het managementteam is De Watergroep op zoek naar een Directeur Human Resources voor onmiddellijke indiensttreding.

Doel van de functie

Als lid van het managementteam bepaalt u mee de visie, de strategie en het beleid van de onderneming. U ontwikkelt en implementeert een coherent en dynamisch HR-Beleid in de hele organisatie. U leidt en coördineert de activiteiten van de directie HR op vlak van talentmanagement, verloning, werknemersrelaties, administratie  en organisatieontwikkeling. Op deze manier realiseert U de korte- en lange termijndoelstellingen van de directie HR en draagt U bij tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

 • U ontwikkelt een dynamische HR-strategie in lijn met de visie en missie van De Watergroep.

 • Je zorgt voor de vertaling van het strategisch HR beleid naar systemen en processen aangepast aan de noden van het bedrijf.

 • Je ontwikkelt en implementeert strategieën, procedures en projecten in het volledige scala van het HR-domein.

 • Je leidt de directie HR op een efficiënte manier. Je beheert het budget van de directie HR in overeenstemming met de financiële beleidslijnen.

 • Je waakt er over dat het juiste talent niet alleen aangetrokken en ontwikkeld wordt, maar ook behouden blijft. U bent verantwoordelijk voor de operationele werking van de HR-afdeling en rapporteert aan de directeur-generaal.

Profiel

 • U beschikt over een Masterdiploma.

 • Je hebt 5 tot 8 jaar generalistische ervaring in een HR rol, bij voorkeur in een gemengde bedrijfsomgeving (‘blue’ en ‘white collar’ medewerkers).

 • Je bent sterk analytisch en weet strategieën te vertalen naar operationele resultaten.

 • Je brengt een goede technische HR-bagage mee (loonverwerking, sociale wetgeving, HR- procedures…) mee.

 • Je bent in staat om sterke werkrelaties te ontwikkelen binnen het bedrijf, gebaseerd op geloofwaardigheid en respect. Je toont maturiteit, professionalisme en wendbaarheid.

 • Je gaat planmatig en georganiseerd te werk.

 • Je bent een communicatief, voldoende assertief en weet vlot je rol binnen een organisatie te vinden. Jouw open-minded aanpak zal anderen inspireren en beïnvloeden.

Verloning

Conform het personeelsstatuut van De Watergroep is aan de functie van directeur HR de graad van inspecteur-generaal verbonden met de salarisschaal K 241 verbonden (minimum € 58 378,23 - maximum € 81 425,9).

Daarnaast kent het personeelsstatuut van De Watergroep nog een aantal weddecomplementen toe alsook een eindejaarstoelage en vakantiegeld.

Managementtoelage
In functie van de behaalde resultaten kan een managementtoelage toegekend worden van maximaal 20 % van het jaarsalaris.

Bijkomende vergoedingen
- Toekenning van een bedrijfswagen met bijhorende tankkaart
- Ter beschikking stellen van een smartphone en laptop
- Kostenvergoeding met o.m. vergoeding voor internetverbinding
- Maaltijdcheques
- Ecochecques.

Pensioenstelsel

De functie van directeur HR is een statutaire betrekking. De functiehouder geniet van een wettelijk overheidspensioen.

Solliciteren

Deze aanwerving verloopt via het selectiebureau Bakker & Partners. Gelieve uw kandidatuur met CV te verzenden naar  DWG@bakker.be en dit ten laatste op vrijdag 18 augustus 2017.
Tot de selectieprocedure behoort een verkennend gesprek, een assessment en een case verdediging voor een jury. De aanwervingsprocedure zal lopen tussen 21 augustus en eind september 2017.

De Watergroep