Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is op zoek naar een Directeur Personeel en HRM

Functie

Als directeur Personeel en HRM maak je deel uit van het managementteam. Binnen dit team neem je een actieve rol op om de HR-visie strategisch en operationeel te verankeren. Je geeft het personeelsbeleid mee vorm en bent verantwoordelijk voor een degelijk personeelsmanagement. Je coördineert de uitvoering, opvolging, evaluatie en bijsturing van de werkprocessen. Je bouwt een gedragen en modern HR-beleid uit en bewaakt een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je ziet toe op de toegekende budgetten. Je neemt het voortouw op het vlak van de opleiding, de competentieontwikkeling en de loopbaanbegeleiding van alle medewerkers van de organisatie. Je coördineert de verschillende HR-projecten (bv. welzijn op het werk, actieplan diversiteit ...), volgt deze op, met het doel ze op een efficiënte manier in goede banen te leiden. Je bouwt mee aan een verdere digitalisering van de personeelsprocessen en zorgt voor het nodige draagvlak. Je volgt de regelgeving op de voet en zorgt voor een correcte toe passing ervan. Je blijft up-to-date met de nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van HR, je formuleert verbetervoorstellen en verzekert bijsturingen waar nodig. Je zorgt voor een constructieve relatie met de sociale partners, voor een goede informatiedoorstroming binnen de eigen directie en met alle andere directies en diensten van de organisatie. Je biedt ondersteuning bij vragen.

Profiel

Je hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, in het beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de privésector of 8 jaar nuttige professionele ervaring. Er is geen specifiek diploma vereist.

Aanbod

Een uitdagende functie in een dynamische omgeving, een mandaatfunctie voor de duur van 6 jaar met mogelijkheid tot vernieuwing van het mandaat, een geïndexeerd brutojaarsalaris (afhankelijk van de anciënniteit) tussen 63.606 - 90.046 euro aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?

Meer informatie over de functie en het competentieprofiel vind je op www.vgc.be onder vacatures. Je vindt er ook het kandidaatstellingsformulier.

Voor vragen kun je terecht bij Laura Geerts van de administratie van de VGC via laura.geerts@vgc.be of 02 563 03 05 of 0499 588 679.

We verwachten je kandidatuur via mail aan leidend.ambtenaar@vgc.be uiterlijk op 17 september 2018. Het gebruik van het kandidaatstellingsformulier is verplicht.

DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. JOUW TALENT IS BELANGRIJKER DAN JE GESLACHT, GENDER, AFKOMST, LEEFTIJD, GEAARDHEID, HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie