Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De provincie Antwerpen is op zoek naar een Consulent(e) werving & selectie

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving voor twee voltijdse functies van CONSULENT(E) WERVING & SELECTIE voor de Dienst Talent en Loopbaan – Team Personeelsbewegingen binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. Wij bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

Wie zijn wij?

Het Team Personeelsbewegingen binnen de Dienst Talent en Loopbaan volgt en stuurt de loopbaan van elk personeelslid vanaf zijn/haar aanwerving tot het moment dat hij of zij uit dienst treedt. Dit houdt onder andere het opmaken en uitvoeren van een jaarlijks rekruteringsplan in, het organiseren van aanwervings- en bevorderingsprocedures, procedures van interne mobiliteit, het begeleiden van overplaatsingen, het actualiseren van alle organogrammen, het actualiseren van de personeelsformatie, het opvolgen van allerlei verloven, het voeren van loopbaangesprekken en zoveel meer.

Voor dit dynamische team van 9 collega’s zijn we op zoek naar twee enthousiaste consulenten werving & selectie.

Wat zal je als consulent werving en selectie doen?

Jouw hoofdtaak (80%) is het trekken, organiseren en administratief verwerken van het volledige selectieproces voor verschillende profielen:

 • je stelt competentiegerichte functiebeschrijvingen op samen met de interne klant

 • je zorgt voor de kwaliteitsbewaking van het proces en de procedures

 • je begeleidt de selectie en zet het meest passende rekruteringskanaal in

 • je coördineert de overlegmomenten zowel met de juryleden als met de kandidaten

 • je interviewt de kandidaten, samen met de juryleden

 • je plant assessment centers in

 • je formuleert adviezen naar de interne klant

 • je zorgt voor de volledige administratieve behandeling van het proces

Daarnaast ondersteun je het team bij diverse HR projecten/domeinen:

 • je verricht redactioneel werk voor onder andere publicaties, (interne) communicatiekanalen en dergelijke

 • je neemt samen met het team deel aan jobbeurzen

 • je voert loopbaangesprekken, waarbij je personeelsleden inlicht over geplande vacatures, hun loopbaanmogelijkheden, enz.


Wie ben jij?

Als consulent(e) beschik je over onderstaande gedragscompetenties: 

 • klantgerichtheid: je onderzoekt de noden van de klant en onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren

 • communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling): je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen

 • oordeelsvorming: je neemt standpunten in en overziet de verdergaande consequenties daarvan

 • plannen en organiseren/voortgangscontrole: je plant eigen opdrachten en volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op

 • nauwgezetheid en zin voor kwaliteit: je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te verbeteren en …

 • inlevingsvermogen: je reageert adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen

 • samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • expert in het competentiegericht interviewen

 • basiskennis arbeidswetgeving

 • je bent vertrouwd met social media zoals Linkedin, Facebook, enz.

 • vlotte  omgang met Windows-toepassingen (word, excel, powerpoint,…) en vlot aanleren van ICT-systemen

 • kennis van de rechtspositieregeling en basiskennis van de werking en structuur van de provincie (of dit zeer snel eigen kunnen maken)

 • goede schriftelijke communicatie (verslaggeving)

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

 • je bent in het bezit van een bachelor diploma, bij voorkeur in personeelswerk of toegepaste psychologie

 • aangevuld met minstens 2 jaar relevante beroepservaring

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon
Je start in salarisschaal B1: het brutomaandsalaris ligt tussen € 2.433,56 en € 3.192,33
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het brutomaandsalaris ligt tussen € 2.748,01 en € 3.616,16
Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het brutomaandsalaris ligt tussen de € 3.643,50 en € 3.985,29

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

 • maaltijdcheques van 7 EUR

 • fietsvergoeding

 • 35 dagen jaarlijkse vakantie

 • extra legaal pensioen voor contractuele functies

 • diverse opleidingsmogelijkheden

 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

 • flexrooster en de mogelijkheid om thuis te werken

Hoe stel je je kandidaat?

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Klik bovenaan rechts op de link vacatures op de homepage en selecteer deze functie. Dien je kandidatuur online in tot en met 4 juni 2017 (Motivatiebrief en cv opladen in één document).

Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij mevrouw Géraldine Kahane, HR Consulent (tel. 03 240 64 02 of mail geraldine.kahane@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Jo Van Woensel, teamverantwoordelijke Team Personeelsbewegingen (tel. 03 240 57 92 of email: jo.vanwoensel@provincieantwerpen.be).

De provincie Antwerpen