Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Learning for Life in de horeca

Learning for Life in de horeca

Learning for Life lanceerde een intensief programma om jonge werkzoekenden op te leiden tot bartender in Antwerpen. Het programma komt er op initiatief van Diageo en krijgt de steun van Horeca Vorming Vlaanderen, Stad Antwerpen en VDAB.

Tien weken lang, van 1 oktober tot begin december, worden vijftien jonge werkzoekenden opgeleid tot bartender. Uit alle potentiële kandidaten werden vijftien jongeren geselecteerd op motivatie en interesse voor de horeca. Ze zullen een doorgedreven programma van 260 uur volgen voor bartender. Horeca Vorming en VDAB schakelen hun beste leraren in. De Stad Antwerpen co-financierde en hielp het programma te promoten. 

Levenslang leren

Horeca Vorming Vlaanderen coördineert de samenwerking en adviseert de deelnemers en stoomt ze klaar voor een stabiele carrière in de sector. Volgens Pieter Tratsaert, manager van Horeca Vorming, pakt de samenwerking zowel werkloosheid, laagopgeleide jongeren, als de vraag naar opgeleide professionals in de horeca ... aan. De sector is wanhopig op zoek naar opgeleid personeel !"

Leren op de werkplek

Bjorn Cuyt, provinciale directeur voor VDAB in Antwerpen, situeert dit binnen het jeugdgarantieplan waarbij VDAB inzet op maatgerichte competentieversterking voor alle werkzoekende jongeren: "Het artenderproject Learning for Life biedt aan ongekwalificeerde jongeren de mogelijkheid om, via werkplekleren in  bedrijven, hun technische en generieke competenties te versterken.”

Dirk van Ham, Diageo’s Corporate Relations Manager voor continentaal Europa, is enthousiast: "Meer dan 60% van de jongeren die onze vorige opleiding Antwerpen succesvol afrondden, hebben werkzekerheid in de horeca."

Wereldwijd meer dan 120.000 jongeren opgeleid
Learning for Life is een programma dat in 2008 werd opgezet en wereldwijd loopt. De bedoeling bestaat erin om kwetsbare jongeren aan een job te helpen door ze op te leiden. Tot dusver heeft Learning for Life wereldwijd meer dan 123.000 jongeren opgeleid. Op dit ogenblik lopen er meer dan 90 projecten in 40 landen.

Twee jaar geleden werd het programma ook in Europa gelanceerd: België was het zesde land dat zich engageerde, na Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Portugal en Nederland. Sindsdien werkten ruim 1.000 jonge Europeanen met succes de opleiding af.