Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Een werknemer op de drie voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Een werknemer op de drie voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Zo maar even één op de drie Belgische werknemers voelt zich slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, zo concludeert Securex uit recent onderzoek. Het gaat vooral over pesten, agressie en discriminatie. Maar ongewenst seksueel gedrag stijgt wel het snelst (+28%).

Pesterijen en agressie namen sterk toe met resp. 14% en 13%. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1.500 werknemers. De enquête werd afgenomen vlak na de #MeToo-periode, wat wellicht een impact had op de perceptie van grensoverschrijdend gedrag. 

Stijging

32% van de Belgische werknemers geeft aan met een of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd, een stijging van 11% op een jaar tijd. Het gaat over:

  • agressie op de werkvloer (21%)
  • pesten (17%)
  • discriminatie (16%)
  • ongewenst seksueel gedrag (5%); hier zit de grootste stijging: + 28%.

Warme-wiegsyndroom

Eva Praet, regiomanager Psychosociaal Team, schrijft dit toe aan ‘het warme wieg-syndroom’. "Vanaf de jaren 70 is er een generatie die geen grote maatschappelijke tegenslagen heeft gekend. Mensen staan vandaag veel meer op hun rechten en zullen zich niet zomaar neerleggen bij ‘hun lot’. Meer mondigheid gaat jammer genoeg niet altijd samen met een gepaste en respectvolle manier van reageren, met alle gevolgen van dien.”

Amper formele klacht

Lang niet iedereen die zich slachtoffer voelt, zo bemerkt Heidi Verlinden, HR Research Expert, dient ook een verzoek in tot psychosociale interventie bij zijn vertrouwenspersoon of preventie-adviseur. Dat doet minder dan een op de honderd op werknemers.

Slechts 13% van de verzoeken bij een externe dienst leidt tot een formeel verzoek.  Dit zijn de verzoeken voor pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk opgeteld.

Het aantal werknemers dat zegt zulk gedrag te ervaren, stijgt dubbel zo snel als het aantal werknemers dat hiervoor daadwerkelijk een verzoek indient bij de externe dienst. Er is dus een stijgende onvrede over relaties op het werk die zich niet volledig vertaalt in een stijgend aantal klachten over pesterijen.

Ongeziene stijging van perceptie

Het aantal werknemers dat ongewenst seksueel gedrag aangeeft, kent op één jaar tijd een belangrijke stijging (+28%), tot 5%.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert, ziet als mede-oorzaak de #MeToo-beweging die in oktober 2017 viraal ging op sociale media. "Niet alleen zijn mensen gevoeliger geworden voor alles wat in de richting gaat van ongewenst seksueel gedrag, ze durven er nu ook sneller voor uitkomen. Het taboe is weg.”

Vier op de vijf keren duidt het slachtoffer iemand uit de eigen organisatie aan als dader. In 15% van de gevallen is dit de leidinggevende, in de helft een collega en in 14% van de gevallen zelfs een groep collega’s. Een op de vijf keer duidt het slachtoffer een extern persoon aan als dader, zoals een leverancier, klant, patiënt, klant, ...

Vooral jongere werknemers

Vooral werknemers jonger dan 25 jaar voelen zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op het werk (14%). Bij de 25-29-jarigen voelt ‘nog maar’ 9% zich slachtoffer, en zodra een werknemer de 30 voorbij is, daalt het risico naar 4%. Bij die 30-plussers zien we ook geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen onder de 30 voelen zich vaker slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag (12%) dan mannen (9%).

Perceptie van pestgedrag blijft stijgen

17% van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag, een toename van 14% op een jaar tijd. In minder dan de helft (45%) van de gevallen wordt met de vinger gewezen naar de leidinggevende, in 32% is dat een collega, in 16% een groep collega’s en in 7% een externe persoon. De leidinggevende wordt steeds minder gezien als verantwoordelijke (daling met 16% van 54% naar 45%).

Werknemers voelen zich vaker gepest in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen (21% vs. 15%). Maar we zien geen verschillen op vlak van leeftijd, geslacht, opleiding of statuut.

Eva Praet: “Vaak wordt met de vinger gewezen naar leidinggevenden maar dat wil niet zeggen dat de werknemer hen als effectieve dader ziet. Hij of zij wordt wel verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de situatie niet wordt aangepakt. Daarom is een goede opvolging, begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden cruciaal. Zo kunnen ze beter reageren op elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.”

Meer mensen ervaren agressie en discriminatie

Ruim 21% van de werknemers zegt vandaag op de werkvloer slachtoffer te zijn van agressie, fysiek of verbaal. Dit is een toename van 13% op een jaar tijd.

Meestal door iemand van buiten de organisatie (37%), zoals een klant, leverancier of patiënt. Een op de vier ervaart agressie van zijn leidinggevende, 29% van een collega en 9% van een groep collega’s.

Net zoals bij de perceptie van pesterijen op de werkvloer, ervaren werknemers ook meer agressie in Wallonië en Brussel (24%) dan in Vlaanderen (19%). Er zijn geen verschillen in geslacht, leeftijd, statuut of opleiding.

16% van de werknemers voelt zich gediscrimineerd, meestal door zijn leidinggevende (42%). Bijna een op de drie (29%) voelt zich gediscrimineerd door een collega, 19% door een groep collega’s en 10% door externen.