Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ziekteverzuim piekt in de wintermaanden

Ziekteverzuim piekt in de wintermaanden

Het probleem van een te hoog ziekteverzuim is nog lang niet van de baan. Dat blijkt uit een representatieve steekproef bij 1.050 werknemers en werkgevers door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team. Vooral in de wintermaanden komt dat pijnlijk tot uiting.

Bedreiging voor bedrijf

Bijna een kwart van de bedrijven zegt te kampen met te hoog absenteïsme. Een werkgever op de vijf vreest zelfs dat het toenemende absenteïsme het succes van het bedrijf bedreigt.

In een op de drie bedrijven is het ziekteverzuim de voorbije jaren gestegen. Bijna een vierde van de werkgevers, in grote bedrijven zelfs een derde, geeft aan dat het ziekteverzuim in hun bedrijf ronduit hoog is.
Meer dan de helft ziet het absenteïsme pieken in specifieke periodes, zoals in de winter. En vooral op maandag, aldus een kwart van de werkgevers.

Ook na lange weekends en schoolvakanties ligt het ziekteverzuim hoger. Een werkgever op de drie vindt overigens dat zieke werknemers te vaak thuis mogen blijven tot het weekend, ongeacht welke dag van de week ze ziek vallen. In kleinere bedrijven ligt het verzuim op specifieke momenten lager (64%) dan in grotere (42%).

Terugdringen

Werkgevers vinden het terugdringen van absenteïsme van cruciaal belang. Bijna vier op de tien noemt zijn personeelsbeleid pas geslaagd als het absenteïsme laag is. Een kwart tracht het verlies aan productiviteit door ziekte tegen te gaan door flexibiliteit aan te moedigen in de vorm van thuiswerken en flexibele werkuren. Een op de vijf werknemers bevestigt ook thuis verder te werken als ze ziek zijn, maar huisartsen moeten duidelijker aangeven wanneer een zieke werknemer thuis kan verder werken, meent de helft van de werkgevers. 

Preventie

Meer dan een op de tien bedrijven investeert actief in preventie met acties om de vitaliteit en gezondheid van werknemers te stimuleren. En dat loont. Bij bedrijven die investeren in de gezondheid van hun werknemers is het aantal dat het ziekteverzuim ziet stijgen maar half zo groot als in bedrijven die niets doen. Bovendien zeggen werknemers die voor een bedrijf werken dat een gezondheidsbeleid voert, significant vaker dat ze gelukkig zijn op het werk. En gelukkige werknemers zijn duidelijk minder afwezig door ziekte dan hun minder gelukkige collega’s.

40 procent van de ondervraagde werkgevers stelt dit ook vast en wijt de stijging aan ziekteverzuim aan het feit dat werknemers zich niet goed in hun vel of hun job voelen. Bijna een op de tien werknemers geeft toe zich af en toe ziek te melden omdat ze balen over hun werk. Ondanks het belang van een actieve aanpak van absenteïsme geeft een kwart van de bedrijven toe dat ze geen specifieke maatregelen nemen om ziekteverzuim tegen te gaan.