Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ziekteverzuim blijft stijgen

Ziekteverzuim blijft stijgen

Bijna twee derden (64%) van de werknemers was vorig jaar minstens een dag afwezig door ziekte. Het ziekteverzuim steeg tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Meer mensen waren langdurig ziek.

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen, zo meet SD Worx. Het gemiddeld aantal ziektedagen nam toe met 34%. Concreet was de Belg in 2018 gemiddeld 12,6 dagen afwezig door ziekte (nog 9,4 in 2008). Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,54%: dit is een stijging met 40%.

Vooral lang ziekteverzuim

Het kort verzuim percentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,63% naar 2,78%. Dat laatste cijfer komt neer op een stijging van 14,40% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%). Concreet: in 2018 was de Belg gemiddeld 2,78 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen.

De forse stijging in het totale ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim (afwezigheid door ziekte tussen een maand en een jaar). Dat blijft groeien. Vorig jaar lag het langdurig ziekteverzuim op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 75,1%.

Vooral in zeer grote organisaties

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; het jaar ervoor was dit 11,7%. “Dit lang verzuim stijgt sterker in de zeer grote organisaties van meer dan duizend werknemers. Onder de vijftig werknemers zien we stabilisering of zelfs lichte terugval. Niettemin is het een aandachtspunt voor alle organisaties”, zegt Peter Beeusaert, senior consultant bij SD Worx.

Preventieve maatregelen

“Organisaties proberen steeds meer op preventie in te zetten door o.a. opleidingen voor leidinggevenden te organiseren, een gezonde levensstijl te promoten bij medewerkers, enzovoort. Naast een lijst aan maatregelen kijken ze een geïntegreerde aanpak en daarom zijn ze op zoek naar extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken.”

Gemiddelde directe ziektekost stijgt mee

Peter Beeusaert zag de kosten de laatste jaren ook gevoelig stijgen: “Voor bijvoorbeeld een organisatie met honderd werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar, nog zonder de vervangingskosten of andere indirecte kosten. Om gerichter preventief te werken en vroeger in te grijpen – liefst nog vóór iemand uitvalt door ziekte – biedt People Analytics heel wat nieuwe mogelijkheden om meer inzicht te  krijgen in de oorzaken en triggers van verzuim.”