Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Zelfstandige tevreden en meestal niet van plan om personeel te werven

Zelfstandige tevreden en meestal niet van plan om personeel te werven

Drie starters op de vier zijn tevreden over hun stap naar zelfstandige en zouden het zo opnieuw doen. Toch lopen ze tegen een aantal hindernissen aan zoals administratie of klanten die niet betalen, zo blijkt uit een evaluatie van Acerta. De HR-dienstverlener nam bij een kleine duizend starters hun eerste maanden als zelfstandige onder de loep.

Ambitie is zelfstandig zijn, niet werkgever zijn

Dat 93% nog geen werknemers in dienst heeft, is logisch. 88% is niet van zins om het eerste jaar mensen aan te werven. De eerste zorg van de starter is dus als zelfstandige te kunnen blijven bestaan. De ambitie om werkgever te worden is niet meteen aan de orde.

Van de ondernemers die dit jaar zijn gestart, heeft 68% geen businessplan. Naast hun diploma volgde 55% geen extra bedrijfsgerelateerde bijscholing. 45% had nog geen zes maanden nodig om de knoop door te hakken en zelfstandige in hoofdberoep te worden.

Dat betekent nog niet dat nieuwe ondernemers onvoorbereid aan de start komen, zo denkt Els Schellens, director Operations Starters en Zelfstandigen. Zowat één op de drie heeft een diploma middelbaar onderwijs, iets minder dan een derde haalde een professionele bachelor en er is een derde met een academische bachelor of master.

Alleen aan de start

Bij iets meer dan helft van de starters (52%) ligt de zelfstandige activiteit in hoge tot zeer hoge mate in het verlengde van de studies. De meeste starters beginnen er alleen aan. Toch start ook 15% met (een) medezaakvoerder(s). In 86% van die gevallen is de partner ook actief in de zaak.

Zelfs als starters alleen beginnen, weten ze zich aangemoedigd door – in deze volgorde – hun levenspartner, ouders, vrienden en familie. Al telt dat natuurlijk ook mee als voorbereiding op het zelfstandig zijn.

Driekwart (76%) van de zelfstandigen, gevraagd naar hun eerste ervaringen, bevestigt tevreden te zijn over hun keuze, 75% zou de stap zeker opnieuw zetten en 53% vindt zichzelf voldoende voorbereid.

Hindernissen doen een op de vier twijfelen

Zelfstandigen lopen in het begin toch wel tegen wat obstakels aan. In de aanloop naar zelfstandigheid schort het nog aan ‘begeleiding en advies door derden’, vindt een starter op de vier. De financiering en het vinden van een boekhouder bleek voor 16% niet evident.

Eenmaal gestart, kwam de impact van de administratie bij 15% als een onaangename verrassing, evenals de zorg om klanten die niet betalen (10%) en de klantenwerving (9%).

Voor een kwart van de starters zouden alle drempels waarmee ze te maken krijgen en kregen reden genoeg zijn om een goedbetaalde job als werknemer toch weer te overwegen. 5% speelt zelfs met het idee om de activiteit weer te stoppen.

Boekhouder belangrijkste externe partner

De levenspartner is de eerste hulpbron voor de helft van de starters. Onder de externe partijen verwacht 73% van de starters in redelijke tot hoge mate van de boekhouder hulp. Een kwart rekent ook op de bank.

De eerste uitdaging van de starters is toch wel 'klantenwerving':

  • 42% begint aan zijn/haar activiteit als zelfstandige met een lege klantenportefeuille;
  • 15% met een klant;
  • 29% met twee tot tien klanten.

Lang niet alle starters zijn aanwezig op het wereldwijde web. Bijna 20% heeft geen website en maakt geen gebruik van sociale media. Zijn starters wel actief op sociale media, dan is dat vooral op Facebook: iets meer dan de helft heeft een Facebookpagina van zijn/haar zelfstandige activiteit.