Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Winstpremie slaat vooral aan bij kleine kmo's

Winstpremie slaat vooral aan bij kleine kmo's

Sedert begin 2018 kunnen bedrijven hun medewerkers variabel verlonen met een winstpremie. SD Worx zag onder zijn klanten 235 bedrijven die daar voor kozen. Vooral de kleinste kmo’s delen op die manier hun winst met hun werknemers. Ondertussen blijft ook de collectieve loonbonus (cao 90), die al tien jaar in voege is, groeien.

Eén jaar na de invoering ligt het aantal werkgevers bij SD Worx dat gebruikmaakt van de winstpremie op 235. De HR-dienstverlener doet de berekeningen voor zowat een Belgisch bedrijf op de drie en telde 12.057 begunstigde werknemers.

De collectieve loonbonus is ondertussen ingevoerd bij tien keer zoveel werkgevers (2.502) voor bijna 180.000 werknemers.

De winstpremie doet niets af van het succes van de collectieve loonbonus

Administratieve eenvoud loont

“Ook kmo’s hebben interesse om variabele verloning in te voeren met geoptimaliseerde systemen zoals collectieve loonbonus en winstpremie, als aanvulling op de klassieke, individuele bonus. De winstpremie is eenvoudiger op te starten dan de voorgaande winstparticipatie", zo verduidelijkt Annelies Rottiers, manager consultancy KMO bij SD Worx.

“Deze maatregelen vallen voor de overheid buiten de loonnorm. Ze zijn een ideaal instrument voor elke kmo om alle medewerkers te betrekken bij de bedrijfsdoelstellingen en extra te belonen voor de groei die ze samen realiseren.”

744,21 euro netto

Zes maanden na de eerste stand van zaken in juli 2018 ziet SD Worx een verdubbeling van het aantal werkgevers die deze extra fiscaalvriendelijke bonus inzetten voor al hun medewerkers. Hoewel hun aantal nog beperkt is, zien we een duidelijke trend: meer dan de helft (55%) heeft minder dan tien werknemers, 41% zelfs minder dan vijf werknemers. Gemiddeld krijgt een medewerker een brutobedrag van 920,54 euro. Daarvan houdt de werknemer 744,21 euro netto over.

Collectieve loonbonus blijft stijgen: +7% werkgevers, +15% werknemers

De collectieve loonbonus, die al tien jaar bestaat, blijft verder stijgen en overtuigde in 2018 opnieuw zeven procent méér werkgevers dan in 2017. Zowat tien keer meer werkgevers in vergelijking met de winstpremie.

Terwijl de winstpremie vooral aanslaat bij organisaties van minder dan tien werknemers, blijkt de collectieve loonbonus ook de grotere kmo’s van 20 tot 49 werknemers te bekoren. Niet alleen het totaal uitgekeerde bedrag is een veelvoud, maar ook het aantal begunstigden is veel groter en stijgt van 2017 op 2018 met vijftien procent (tot bijna 180.000 werknemers).

Gemiddeld krijgt een medewerker een brutobedrag van 1.039,79 euro, of 903,89 euro netto.

Loonbonus en winstpremie

Rekenvoorbeelden collectieve loonbonus en winstpremie

Vergelijking (SD Worx)

Annick De Cock, senior legal consultant bij SD Worx stipt aan dat de collectieve loonbonus vooral interessant is voor de werknemer. Er gaat enkel 13,07% aan solidariteitsbijdrage (RSZ) af.

Bij een winstpremie van 1.000 euro gaat er ook 7% roerende voorheffing van af. "In concreto blijft er voor de werknemer 808,45 euro netto over, wat meer is dan bij een klassieke, individuele bonus, loon of voordeel in natura."

Bij de collectieve loonbonus ligt dat bedrag nog iets hoger, bijna 870 euro. Maar voor de werkgever kost die 1.000 euro winstpremie in feite 1.295,8 euro, merkt Annick De Cock op, want "het is een verworpen uitgave, die je dus niet als personeelskost mag aftrekken. Bijgevolg moet je er de vennootschapsbelasting bij optellen. Die bedraagt 29,58%. Op de collectieve loonbonus is een werkgeversbijdrage Sociale Zekerheid van 33% verschuldigd.”

De collectieve loonbonus is beperkt tot 3.383 euro per jaar, de winstpremie mag niet meer dan 30% van de totale loonmassa bedragen. SD Worx heeft een simulatietool klaar staan.