Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar in inclusieve uitzendarbeid

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar in inclusieve uitzendarbeid

Manpower, Groep Intro, Web en Compaan bundelen hun expertise in het STEP-project om samen een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen.

Aansluiting

Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt met de economische groei, blijft tegelijkertijd een aanzienlijke groep werkzoekenden verstoken van de arbeidsmarkt. Jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap, vluchtelingen, laag-taalvaardigen en langdurig werklozen dreigen de aansluiting te missen. Om dit talent toch volop te benutten lanceerden Manpower, Groep Intro, Web en Compaan het STEP-project. Andere en meer innovatieve aanwervingsstrategieën dringen zich hierbij op. 

Onbenut talent

Bedrijven krijgen het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden om de groeiende productie en veelzijdige taken aan te kunnen. Nochtans blijkt uit de werkzaamheidscijfers dat we ook een reserve aan werkzoekenden hebben.

"Een job is veel meer dan alleen maar een inkomen", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. “Wie werkt, hoort erbij, draagt bij aan de samenleving en wordt gezien en erkend in zijn kwaliteiten. Met dit unieke tewerkstellingsinitiatief en de samenwerking met Groep Intro vzw, Web vzw en Compaan vzw willen wij vooroordelen wegnemen en werkgevers laten kennismaken met deze onbekende talenten. Het zal hen overtuigen van de meerwaarde van inclusief werken. We moeten dat nu doen, voor de spanning op de arbeidsmarkt de kloof tussen 'wie werkt' en 'wie zou kunnen werken' nog verder vergroot.”

Samenwerken 

Inclusief werken is het toverwoord. Groep Intro, Web en Compaan hebben over een groot potentieel van werkzoekenden die zij gericht en op maat coachen voor onze arbeidsmarkt, terwijl Manpower beschikt over een groot potentieel aan werkgevers die behoefte hebben aan gepast personeel. De match maken is dan een eerste evidente stap.

Uniek

Het unieke van het STEP-project is dat het daarmee echter niet ophoudt. Tijdens hun uitzendarbeid krijgen de werkzoekenden extra coaching om zich maximaal te integreren in hun nieuwe werksituatie. Ook de werkgever en zijn specifieke werkvloer krijgen coaching. De uitzendkrachten worden daardoor beter inzetbaar en de kans op een duurzame tewerkstelling stijgt.

Partners

Alle STEP-partners doen dit door hun expertise in coaching en begeleiding samen in te zetten voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Inclusieve ondernemingen dragen daardoor niet enkel bij tot het realiseren van hun economische doelstellingen, maar creëren binnen dit project een grote maatschappelijke meerwaarde.