Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkgeversorganisaties tevreden over advies mobiliteitsbudget

Werkgeversorganisaties tevreden over advies mobiliteitsbudget

De werkgeversorganisaties VBO, UNIZO, UCM, Boerenbond en Unisoc zijn tevreden met het gemeenschappelijk advies over het mobiliteitsbudget dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad vrijdag hebben goedgekeurd: "Dit advies voldoet aan onze streefdoelen inzake duurzame en intermodale mobiliteit door onder andere bij te dragen tot een gedragswijziging, zonder negatieve impact voor werkgevers, werknemers of sociale zekerheid."
 

Zonder meerkost of loonverlies

Het idee van een mobiliteitsbudget is al enige tijd aan een opmars bezig. Ook de regering gaf in het najaar te kennen een mobiliteitsbudget te willen invoeren. Bij het afsluiten van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 hadden de sociale partners daarom afgesproken om op korte termijn te bekijken hoe het mobiliteitsbudget kon worden uitgewerkt. Streefdoelen waren een meer duurzame mobiliteit en het gemakkelijker combineren van verschillende vervoersmiddelen, zonder meerkost voor de werkgevers, zonder loonverlies voor de werknemers en zonder negatieve budgettaire impact op de sociale zekerheid.

Het voorstel dat nu door de sociale partners in de CRB en de NAR is uitgewerkt, voldoet daaraan. Het sluit bovendien aan bij de visie van de regering, door eerst duurzame vervoermiddelen en -diensten te stimuleren, maar uiteindelijk een betaling van het niet-gebruikte saldo in cash toe te staan.
 

Alternatief voor bedrijfswagen

Het mobiliteitsbudget wordt in dit advies beschouwd als een alternatief voor de bedrijfswagen waarop de werknemer aanspraak kan maken. Dit zal geen verplichting zijn. Het is dus de exclusieve beslissing van de werkgever om al dan niet een mobiliteitsbudget aan de werknemer aan te bieden. Wanneer de werknemer daar op ingaat, kan hij zijn bedrijfswagen volledig vervangen door duurzame vervoermiddelen en -diensten of voor een goedkopere bedrijfswagen opteren om deze te combineren met andere, duurzame vervoermiddelen en -diensten (zoals bus, tram, metro, …). Het saldo dat op het einde van het jaar niet aan mobiliteit is besteed, kan cash aan de werknemer worden uitbetaald.

Ten slotte pleit het advies voor administratieve eenvoud. Een mobiliteitsbudget zal bovendien leiden tot een eenvoudiger te beheren systeem in de bedrijven. Het beheer en de controle kan wel door de werkgever aan een derde worden uitbesteed.