Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkervaringstrajecten leiden effectief naar werk

Werkervaringstrajecten leiden effectief naar werk

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden over een specifiek traject naar werk- en leerervaring op maat van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Op twee jaar tijd steeg het aantal beschikbare plaatsen. Bovendien kregen drie op de vier deelnemers al een vast contract.

“Het project van werkplekleren en stages is een succes want op twee jaar tijd groeiden we van 13 naar 2.720 plaatsen. 76% van de deelnemers had na een jaar een vast contract en we krijgen steeds meer vragen voor extra werkplekken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Welt

In 2016 startte Voka - met steun van de Vlaamse overheid - met Welt. Dat letterwoord staat voor werkervarings- en leertrajecten. Daarmee stimuleert en begeleidt Voka bedrijven om open te staan voor een diversiteitsbeleid en om werkplekleren in te bedden in het HR-beleid van de onderneming. Dankzij de Voka-methodiek van Lerende Netwerken breiden de bedrijven hun kennis en netwerk simultaan uit. De focus van Welt ligt op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: jongeren, personen met een migratieachtergrond, 55-plussers, kortgeschoolden en personen met een arbeidsbeperking.

Drie op de vier krijgt vast contract na één jaar

Na twee jaar zijn er dus al 2.720 ingevulde stage- of tewerkstellingsplaatsen. Tweederden (66%) werden ingevuld door personen uit de risicogroep. De gecreëerde plaatsen zijn ook duurzaam. Sommige bedrijven organiseerden na het Welt-traject zelfs op eigen houtje nieuwe trajecten.

Sedert de zomer van 2016 kregen 2.411 werkzoekenden een leerplaats. 856 onder hen (35,5%) hadden na drie maanden werk, 708 werkzoekenden (29,4%) na zes maanden en nog eens 263 werkzoekenden (10,9%) na twaalf maanden. Dat betekent dat na één jaar 76% van de werkzoekenden een vast contract had.

Stok en wortel

Om het hoofd te bieden aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, kijkt Voka ook naar de niet-beroepsactieven in de arbeidsmarkt. “Na ‘jobs, jobs, jobs’, is er nu nood aan ‘volk, volk, volk’. We hebben alle handen nodig en dat menen we te bereiken door een combinatie van stok-en-wortel-maatregelen”, vindt Hans Maertens.

Voka pleitte al vaker voor een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen om werkzoekenden sneller naar een job te leiden; de spreekwoordelijke stok. Dat was een onderdeel van de Arbeidsdeal, maar door de val van de regering werd dit niet meer goedgekeurd.

“Toch nemen we als werkgeversorganisatie ook de verantwoordelijkheid om de bedrijven te sensibiliseren en actief te begeleiden, zodat ze niet-beroepsactieven of mensen uit een risicogroep een stageplaats of leerplek aanbieden; de wortel. Welt past dus in de holistische aanpak om onze economie beter en inclusiever te laten draaien”, aldus Hans Maertens.