Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkbaar werk onder druk in zorg- en welzijnssector

 Werkbaar werk onder druk in zorg- en welzijnssector

Traditioneel is het werk in de zorg- en welzijnssector goed werkbaar, maar dat vermindert. Vooral in rusthuizen wegen toenemende werkdruk- en stress op de werkbaarheid.

De werkbaarheidsgraad in de zorg- en welzijnssector was toegenomen van 56,1% in 2004 naar 60,0% in 2010, maar sedert daalde hij. De sector volgt daarmee de trend op de Vlaamse arbeidsmarkt, zij het met een werkbaarheidsgraad die op een significant hoger niveau ligt dan het Vlaamse sectorgemiddelde.

In 2016 waren de onderliggende tendenzen dat 35,0% kampt met werkstressklachten; 13,6% heeft motivatieproblemen; 13,7% ziet onvoldoende leermogelijkheden en 11,0% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie.

De motivatie en competentie-ontwikkelingskansen evolueren wél positief: het percentage werknemers met onvoldoende leermogelijkheden daalde van 18,0% in 2004 naar 13,7% in 2016. 

Sinds 2013 stijgt het aandeel werknemers met werkstressklachten van 29,6% naar 35,0%. Ook de indicator ‘werk-privé-balans’ verslechtert: het aandeel werknemers in een probleemsituatie stijgt van 8,6% in 2013 naar 11,0% in 2016.

Vooral de psychosociale belasting in de rusthuizen evolueert heel negatief. Het aandeel werknemers in een hoge werkdruksituatie stijgt tussen 2013 en 2016 van 39,9% naar 50,6%. Het aandeel met emotioneel belastend werk stijgt van 35,4% naar 46,5% en dat met werkstressklachten van 35,3 naar 42,4%. Met een werkbaarheidsgraad van 48,5% in 2016 blijft de subsector van de rusthuizen onder het referentiecijfer voor de zorg- en welzijnssector .

Het werkbaarheidsrapport 2016 voor de ziekenhuizen (met een werkbaarheidsgraad van 55,7%), de subsector ‘gehandicaptenzorg, jeugdbijstand en welzijnswerk’ (58,5%) en de gezins- en bejaardenhulp (60,7%) oogt rooskleuriger.
Maar ook hier wijzen de meetresultaten 2013-2016 voor hoge werkdruk, emotionele belasting en werkstress op dezelfde trend naar meer pyschosociale belasting.

Het rapport ‘Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016’ kan je hier downloaden.

De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid: www.werkbaarwerk.be.

BRON: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2016