Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vraag van de maand

Vraag van de maand

Joris werkt sinds 5 mei 2015 als bediende voor een communicatiebedrijf. Sinds 30 oktober 2018 is hij evenwel arbeidsongeschikt. Uit het laatste medische getuigschrift van de behandelende arts van Joris blijkt dat hij definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren. Volgend op deze definitieve arbeidsongeschiktheid beslist de onderneming om de arbeidsovereenkomst van Joris te beëindigen wegens overmacht en dus zonder opzeggingstermijn of –vergoeding.

Kan de onderneming de arbeidsovereenkomst van Joris beëindigen wegens overmacht louter op basis van een medisch getuigschrift waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren, blijkt?

Lees het antwoord hier.