Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vlaamse werkloosheid daalt in alle categorieën

Vlaamse werkloosheid daalt in alle categorieën

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Sport Philippe Muyters (N-VA) tweet triomfantelijk dat de Vlaamse werkloosheid verder blijft dalen sedert augustus 2015. Eind december telde onze regio nog 186.807 niet-werkende werkzoekenden, 7,9% minder dan een jaar eerder. De werkloosheidsgraad komt zo uit op 6,1%. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,2%, de vrouwelijke 6,0%.

De werkloosheid daalt in de drie leeftijdsgroepen:

  • De jeugdwerkloosheid (<25 jaar) daalt met 8,4%;
  • De middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) krimpt met 10,5%;
  • Het aantal werkzoekende 50-plussers neemt af met 2,9%;
  • Doordat werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt groeit het aantal werkzoekende 60-plussers met 27,7%. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen daarentegen met respectievelijk 11,6% en 13,1%.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag staan voor 66,9% van de
Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 6,2% en de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,3%. Deze drie groepen dalen op jaarbasis met
respectievelijk 9,6%, 8,1% en 5,4%. 12,7% van de Vlaamse werkzoekenden wordt ingedeeld in de categorie ‘Andere’.

Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld. Nieuw in vergelijking is dat nu ook de groep ‘Andere’ krimpt (-0,5%).

Vlaanderen telt 53.661 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 28,7% van de
geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 7,5%, de autochtone met 8,0%. De beide dalingsritmes groeien al een aantal maanden naar elkaar toe.