Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vlaamse werkloosheid blijft krimpen

Vlaamse werkloosheid blijft krimpen

Eind januari telde Vlaanderen 192.445 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 16.582 of 7,9% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De Vlaamse werkloosheid krimpt ondertussen al sinds augustus 2015. Ook de werkloosheid van kortgeschoolden daalt.

De Vlaamse arbeidsreserve bestaat voor

  • 67,2% uit werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA);
  • 5,9% uit jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT);
  • 14,3% uit de vrij ingeschreven werkzoekenden en
  • voor 12,6% uit de groep ‘Andere’.

‘Andere’  omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij ‘Andere’ geteld. De WZUA’s, de BIT-jongeren en de vrij ingeschreven werkzoekenden dalen met respectievelijk 9,7%, 9,8% en 5,0%. Bij de groep ‘Andere’ is er een beperkte stijging (+0,2%).

De werkloosheid bij de jongeren en de middenleeftijdsgroep daalt met respectievelijk 8,0% en 10,4%. De tragere daling bij de 50-plussers (-3,4%) volgt uit de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het opdrijvend effect van de langere beschikbaarheid concentreert zich bij de 60-plussers (+26,8%). De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen noteren daarentegen lager (-12,2% en -13,7%).

Migratie-achtergrond

Vlaanderen telt 55.903 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 29,0% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 6,6%, de autochtone met 8,5%.

Studieniveau

De kortgeschoolden staan voor 46,8% van de Vlaamse werkzoekenden. De kortgeschoolde werkloosheid daalt met 8,4%, de middengeschoolde met 8,3% en de hooggeschoolde met 6,0%.
De Vlaamse werkloosheidsgraad komt uit op 6,3%. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,4%, de vrouwelijke 6,1%.