Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vlaamse overheid scoort beter op diversiteit en gelijke kansen

Vlaamse overheid scoort beter op diversiteit en gelijke kansen

De Commissie Diversiteit van de Vlaamse overheid ziet duidelijk verbeteringen in het beleid rond diversiteit en gelijke kansen. Zo haalt ze voor personen van buitenlandse herkomst de streefcijfers voor stages en studentenjobs. In studentenjobs voor personen met een handicap of chronische ziekte maakte ze zelfs een grote inhaalbeweging. Op andere domeinen kan het zeker nog beter.

Daarom moeten alle entiteiten, ook de minst goede leerlingen van de klas, aangemoedigd worden om te werken rond diversiteit. Een ander staat in het jaarlijks Gelijke kansen- en diversiteitsplan van de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Competenties

De dienst vindt het ook belangrijk om sterker te focussen op competenties, o.a. via de uitbouw van een goed werkend EVC-beleid (Erkenning van eerder of elders Verworven Competenties) en een doordacht taalbeleid. De cijfers bewijzen dat dit nodig is: het streefcijfer van 3% voor personen met een handicap of chronische ziekte is nog lang niet in zicht. Verder blijven vrouwen in het topkader sterk ondervertegenwoordigd.

Allochtone afkomst

Tot slot vindt de commissie het belangrijk dat de Vlaamse overheid bij het opvolgen van de tewerkstelling van personen van buitenlandse herkomst kijkt naar de groep die effectief geconfronteerd wordt met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daarom  blijft de commissie vragen om de VESOC-definitie te hanteren die personen van allochtone afkomst definieert als personen met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 of personen van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit heeft van een land buiten de EU-15.