Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Vier op de tien in zorgsector ondervindt grensoverschrijdend gedrag

Vier op de tien in zorgsector ondervindt grensoverschrijdend gedrag

Vier op de tien medewerkers in de zorg ondervindt grensoverschrijdend gedrag. Over alle sectoren heen gaat het om één op de vijf werknemers.

In de werkbaarheidsmeting van 2016 van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid gaven 500.000 of één op de vijf werknemers aan het slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Het gaat om
• intimidatie of bedreiging (16%)
• pestgedrag (9%)
• lichamelijk geweld (5%) en
• ongewenst seksueel gedrag (2,5%) van de werknemers.

In de zorgsector wordt zo maar even 39% geconfronteerd met één of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag. In het onderwijs is dat bijna 24%. 

Contactberoepen

In sectoren waar persoonlijk contact belangrijk is, is de kans op grensoverschrijdend gedrag tot dubbel zo hoog als in andere sectoren. Vooral in de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, welzijnswerk, rusthuizen, politie en leger noteert de werkbaarheidsmonitor hogere cijfers. 40% van de werknemers is er slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.

Verschil met andere functies

Voor lichamelijk geweld en seksueel ongewenst gedrag is er een groot verschil tussen werknemers met een zorgfunctie en andere werknemers. Bij zorgmedewerkers werd 22% slachtoffer van lichamelijk geweld op het werk, bij leerkrachten 7% en bij andere werknemers minder dan 3%.
9% van de zorgmedewerkers gaf aan slachtoffer te zijn van ongewenst seksueel gedrag. In andere beroepsgroepen is dat minder dan 3%.

Vrouwen

Over alle sectoren heen melden meer vrouwen dan mannen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het verschil is het grootst voor ongewenst seksueel gedrag waar 4% van de vrouwen en minder dan 1% van de mannen het slachtoffer werden.

De helft meer vrouwen dan mannen wordt getroffen door lichamelijk geweld (6% versus 4%).
Dat vrouwen vaker dan mannen geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag kan ermee te maken hebben dat vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn in contactberoepen waar het risico op (extern) grensoverschrijdend gedrag hoger is.

Impact op welzijn en gezondheid

Ongepast gedrag op het werk beïnvloedt het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Meer dan de helft van de personen die af te rekenen hebben met grensoverschrijdend gedrag kampt met werkstressklachten. Een derde vertoont motivatieproblemen. Ze zijn ook vaker ziek en kijken meer uit naar ander werk.

Cijfers

Deze recentste cijfers kaderen in de grootschalige driejaarlijkse werkbaarheidsmeting bij 12.000 werknemers door de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid. De nieuwe cijfers over grensoverschrijdend gedrag op het werk in Vlaanderen zijn gebaseerd op een meting van 2016.