Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

VDAB en VSVw maken werk van competenties van vrijwilligers

VDAB en VSVw maken werk van competenties van vrijwilligers

Aan het slot van de ‘Week van de Vrijwilliger’ ondertekenden VDAB en het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk (VSVw) een samenwerkingsakkoord waarmee ze het belang van competenties erkennen en valoriseren.

Ervaring

Voor de 750.000 vrijwilligers die vandaag actief zijn in Vlaanderen, is het belangrijk dat ze de opgedane ervaring ook kunnen vertalen in competenties. Zo kunnen ze hun ervaring gebruiken als een opstap naar duurzaam werk of een verbreding van hun profiel in een evolutieve loopbaan.

In hun samenwerkingsakkoord kwamen VDAB en VSVw overeen om:

- het bestaande aanbod van vrijwilligerswerk zichtbaarder te maken;

- de competenties uit het vrijwilligerswerk te valoriseren in het VDAB- loopbaandossier van de burger;

- dat het vrijwilligersmanagement ook zal werken met competenties;

- dat beide organisaties zullen bijdragen aan de positieve beeldvorming van vrijwilligerswerk als opstap naar duurzaam werk en loopbaantransities;

- netwerken te versterken om duurzaam werk te realiseren.

De samenwerking besteedt extra aandacht aan specifieke doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, ex-gedetineerden, werkzoekenden in armoede, langdurige zieken die terug de stap willen zetten naar de arbeidsmarkt, en mensen die zich willen heroriënteren in hun loopbaan.