Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Van beschrijvende naar voorspellende analyses

Van beschrijvende naar voorspellende analyses

De klassieke HR-metingen volstaan niet voor een meer voorspellende aanpak. HR-analytics laat toe een stap verder te zetten. HRmagazine organiseerde er een seminarie over.

 

Data met meerwaarde

Lieve Van Driessche (HR Business Partner) en Bart De Coninck (afdelingshoofd Organisatiebeheer) van Eandis zijn beiden overtuigd van een toekomst waarin artificiële intelligentie, bots en chats het samenwerken niet alleen ondersteunen, maar ook verrijken. Bart De Coninck neemt het HR-publiek mee in de wereld van gas en elektriciteit en legt uit hoe gigantische hoeveelheden data, afkomstig van snelle netwerken, ervoor zorgen dat centrales vijf jaar langer meegaan dan vroeger. Ook in de HR-wereld zorgen data voor een dergelijke meerwaarde, meent Lieve Van Driessche. Zij schetst een aantal HR-cases en begint met het verzuim. De trend inzake langdurig zieken en burn-outs is stijgend, merkt Eandis. Op basis van data uit het verleden is het mogelijk om te bepalen hoe groot de kans is dat bepaalde werknemers of groepen werknemers ooit in een burn-outsituatie terechtkomen. Leidinggevenden krijgen dashboards en daaruit volgen verzuimgesprekken, dialoog en workshops allerhande. Zeer confidentiële dashboards per medewerker zijn het resultaat van de bevraging van Eandis-werknemers. In een andere case bespreken de specialisten het aspect duurzaam engagement. Opnieuw is het mogelijk om op basis van het verleden te voorspellen hoe wendbaar werknemers zijn in de toekomst.

 

Rekening houden met privacy

Bij elk voorbeeld benadrukken de Eandis-sprekers rekening te houden met de privacy van de medewerkers. Zij roepen op om steeds de mens achter de cijfers en de dashboards te blijven zien. Zorgen voor goede datakwaliteit is een andere les. “Wees voorzichtig met interpretaties, spreek dezelfde taal en trek de juiste conclusies”, luidt de boodschap. Ze zien voor de toekomst drie trends, gelinkt aan het dataverschijnsel. Er is de eigen HR Technologie Routekaart, waarbinnen ze centraal datamanagement en softwaresystemen met elkaar willen laten praten. Ze zien mogelijkheden om samen te werken met andere bedrijven en wijzen op de nood aan anonimiteit indien het gaat om het ter beschikking stellen van HR-data.

 

Scary facts

“Het gaat vandaag sneller dan we zelf kunnen volgen. Het is ‘scary stuff’”. Aan het woord is Luk Smeyers, mede-oprichter van iNostix (Deloitte). Hij is een gerespecteerd expert in Predictive Workforce Analytics. Hij meent dat HR een grote bijdrage kan leveren aan de businessoplossingen door van beschrijvende naar voorspellende analyses te gaan. iNostix adviseert klanten over toekomstige oplossingen en opportuniteiten en waarschuwt hen voor risico’s verbonden aan HR-analytics. Luk Smeyers voorspelt dat machine-analyses consulenten binnen afzienbare tijd zullen ondersteunen in hun werk. Zelfs een virtuele HR-assistent behoort tot de mogelijkheden. Luc Smeyers schrijft scenario’s die aan Hollywood doen denken. Het neigt naar science fiction.  

 

Beter advies aan langdurig werklozen

Luk Smeyers geeft het voorbeeld van zijn projectwerk bij de VDAB. “We zijn een half jaar bezig met geavanceerde technologie in het innovatielab van de VDAB. We bestuderen het traject rond kenmerken van langdurig werklozen om te leren hoe consulenten daar best mee omspringen en welke mogelijkheden er zijn om de doelgroep beter te adviseren.” Het systeem werkt met achtduizend kenmerken van een bepaald type werkloze en bijvoorbeeld hun klikgedrag bij het zoeken naar jobs. Luk Smeyers werkt eveneens samen met twee andere bedrijven die op het evenement getuigen, ING en Eandis.

 

Rustig experimenteren

Start klein en neem tijd om rustig te experimenteren en inzichten te verwerven, adviseert Luk Smeyers. Hij raadt bedrijven aan vervolgens naar een tweede niveau te evolueren door te optimaliseren en tegelijk de HR-efficiëntie en eenvoud te verhogen. Begin vanuit de strategie van je bedrijf, vraag je af wat er op lange termijn belangrijk is voor je organisatie. Zoek naar wat je dient te verankeren en organiseer dan een aanpak rond analytics.

 

Duurzame transformatie

Leen Roegiers werkt als HR Data Analist bij Puratos. Ze werkte mee aan het geïntegreerde datasysteem ter ondersteuning van de duurzame bedrijfsgroei. Vandaag ondersteunt dat systeem veel HR-processen en brengt het een transformatie tot stand waarin elke HR-verantwoordelijke wereldwijd een strategische speler wordt. Puratos wil op elk moment weten wie in de organisatie werkzaam is, wereldwijd. Het ging op zoek naar een systeemvisie en stemde in die oefening de visie van HR, finance en IT op elkaar af. Puratos zag in dat HR al pertinente vragen stelt rond budgetten en de impact ervan op fte’s, ‘people cost’ en ‘people data’ worden afgestemd. HR krijgt nu ratio’s voorgeschoteld vanuit één geïntegreerd systeem.

 

Eén mastersysteem

Het opzetten van dat geïntegreerd systeem als ‘single source of truth’ was de case voor Puratos. Het bedrijf groeit en heeft een strategie tot 2030. Vroeger waren er weinig data, een slechte datakwaliteit en veel manueel bijgehouden excells. Vandaag is er één beeld en dat komt er via HR-analytics. Leen Roegiers en haar collega’s zorgden voor het stroomlijnen van gegevens over verschillende landen. Het doel was het aantal datasystemen te reduceren tot één groot mastersysteem. ‘It’s not about how to be digital in HR, but how to do HR in a digital world’, zegt Roegiers.

 

Datagedreven HR

ING startte in 2013 met het uitbouwen van HR-analytics met het doel de HR-strategie datagedreven te maken. Andy Vanzurpele leidde het project van meet af aan en wijst op een aantal successen en lessen die hij trok. In zijn sessie schetst hij enkele concrete cases en toont hij hoe de resultaten werden toegepast binnen HR en de hele organisatie. In tegenstelling tot Puratos schuift ING voor HR-analytics eerder aan bij marketing dan bij finance. Hoe krijg je een goed verhaal als je ‘SQL-whisperers’ samen zet met businessmensen? Opvallend is dat het bedrijf data haalt bij externe partners zoals LinkedIn en KULeuven, omdat er nu eenmaal al zoveel info is.

 

Klein begonnen

Andy Vanzurpele begon klein, zonder grote strategie of uitgebreid budget. Starten kan zonder een groot team. De specialist raadt aan te beginnen in het hart van de organisatie, geregeld resultaten te tonen en marketing te betrekken. Hoe de organisatie op poten zetten? Zijn advies: spreek de taal van de klant en van de business. Doe geen zware investeringen of je krijgt ze niet terugbetaald.