Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Uitzendwerk in federale overheidsdiensten

Uitzendwerk in federale overheidsdiensten

Vanaf dit jaar is uitzendwerk, zoals in Vlaanderen, ook mogelijk in federale overheidsdiensten. Het is bedoeld voor een acute of onvoorziene vervanging, bij plotse extra taken of bij uitzonderlijke omstandigheden in de federale overheidsdiensten, maar ook in autonome overheidsbedrijven als Bpost en Proximus.

Historische doorbraak

Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon, spreekt over een historische doorbraak. “De vraag naar het gebruik van uitzendarbeid leefde al heel lang bij tal van overheidswerkgevers, die net als elke andere organisatie snel en flexibel toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt. Dit komt het Human Resources Management van de federale overheid alleen maar ten goede”, vindt hij.

Gelijklopend met andere sectoren

Het Koninklijk Besluit dat in het Staatsblad is verschenen, voorziet voor welke gevallen en voor welke duur uitzendarbeid kan worden ingezet en welke beslissingskaders er moeten worden gerespecteerd. Het stipuleert tevens een aantal bepalingen over informatieverstrekking en monitoring.

“Het KB biedt een duidelijk kader voor alle betrokkenen en daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn", zegt Herwig Muyldermans. "Positief is bovendien dat het KB in belangrijke mate aansluit bij de regeling die geldt in andere sectoren. Net als op het Vlaamse niveau kiest de federale regering ervoor om de invoering van uitzendarbeid maximaal te laten aansluiten bij het generieke kader van de andere sectoren. Dit zal de introductie alleen maar makkelijker maken.”