Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Tweede pensioenpijler is grote onbekende

Tweede pensioenpijler is grote onbekende

Meer dan 1 op 2 werknemers heeft geen idee welke bijdrage zijn werkgever voor hem stort in de tweede pensioenpijler.

 

Werknemers blijken bijzonder slecht op de hoogte over zaken als hospitalisatieverzekering, overlijdensverzekering, gewaarborgd inkomen bij invaliditeit of ernstige ziekte en verzekering voor ambulante medische kosten.

 

Onbekend

Namens Vlerick Business School en AG Insurance Business School bevroegen professor Xavier Baeten en onderzoeker Said Loyens van het Vlerick Reward Centre zo’n 1300 werknemers uit de privésector. Slechts zes op tien ervan geven aan voldoende te weten over hun hospitalisatieverzekering. Dat cijfer ligt nog lager voor andere voordelen zoals het aanvullend pensioen (54 %), de verzekering gewaarborgd inkomen (51 %) en de overlijdensverzekering (47 %).

 

Aanvullend pensioen

Specifiek voor het aanvullend pensioen weet 54 % niet hoeveel de jaarlijkse bijdrage van hun werkgever bedraagt. Wie het wel weet, overschat dat bedrag enorm. Xavier Baeten: “Slechts 5 % denkt dat het wettelijk pensioen voldoende zal zijn om de huidige levensstijl verder te zetten. Echter: 38 % denkt dat het wettelijke en aanvullende pensioen samen wél voldoende zullen zijn, terwijl dit vaak niet het geval is.”

Werknemers vinden het aanvullend pensioen, de hospitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen het belangrijkst. De overlijdensverzekering vinden ze (onterecht) het minst belangrijke voordeel. Naarmate werknemers méér kinderen hebben, vinden ze het wel belangrijker.

 

Geen auto’s, maar verzekeringen

Werkgevers onderschatten het belang van deze voordelen voor hun medewerkers zwaar. Slechts 39% van de werkgevers denkt dat het aanvullend pensioen belangrijk is voor hun medewerkers, maar het aantal werknemers dat aangeeft dat het belangrijk is, bedraagt eigenlijk 92 %. Hetzelfde geldt voor de hospitalisatieverzekering, al is de kloof kleiner.
De ogen van de werknemer zijn duidelijk open gegaan. Werkgevers kunnen dus beter andere voordelen zoals wagens afbouwen in plaats van de dekking van deze verzekeringen af te bouwen omdat bijvoorbeeld de premies stijgen.”

 

Digitaal platform

De helft van de werknemers zit met vragen, vooral over het aanvullend pensioen (78 %) en de hospitalisatieverzekering (51 %). De meeste vragen gaan over dekkingen, waarborgen en fiscaliteit. Iedereen wil een online platform waar ze zelf hun voordelen kunnen consulteren en beheren.

Jean-Michel Kupper, Director Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance, ziet de nood aan een andere, digitale communicatieaanpak. De federale site mypension.be, die sinds begin dit jaar al 2 miljoen bezoekers ontving en waar werknemers binnenkort alle informatie over hun aanvullende pensioenen zullen kunnen raadplegen, inspireerde hem: “Wij als verzekeraar ontwikkelden ‘My Global Benefits’, waar onze aangeslotenen een overzicht krijgen van hun aanvullende voordelen, zowel qua pensioen, gezondheidszorgen als invaliditeit. Binnen afzienbare tijd zullen onze verzekerden er ook het beheer van hun schadegevallen kunnen opvolgen.”