Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Studenten werken meer, zwartwerk daalt niet

Studenten werken meer, zwartwerk daalt niet

Studenten werken naar eigen zeggen gemiddeld vijftig dagen per jaar. Dat is zeven dagen meer dan bij de vorige peiling in 2017. Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van HR-dienstverlener Randstad bij duizend studenten.

Bijna twee studenten op de drie willen de wetgeving aangepast zien en nog meer aan de voordelige voorwaarden willen werken dan de 475 uur per jaar. Het succes van de steeds flexibelere wetgeving toont aan dat ze tegemoet komt aan de enorme nood aan flexibiliteit bij zowel studenten als Belgische bedrijven. Een aantal resultaten uit de studie wijzen er echter op dat de grenzen van de steeds flexibelere studentenwetgeving zijn bereikt, volgens Randstad. 

Slechts 14% van jobs ligt in verlengde studies

Randstad polste bij de studenten naar een mogelijke negatieve impact van werk op hun studies en komt tot een aantal opmerkelijke signalen:
• 17% van de bevraagde studenten werkt tijdens de lesuren;
• de helft van de studenten kreeg al te maken met werkgevers die hen probeerden te overtuigen om ook tijdens de lesuren te werken;
• een student op de vier werkt ook tijdens de blok- en/of examenperiode;
• studenten lijken steeds meer te werken tijdens de week. Het aantal studenten dat naar eigen zeggen regelmatig werkt tijdens de week nam toe van 26% in 2017 naar 44% in 2018;
• een student op de vier geeft zelf aan dat werken tijdens het schooljaar een negatieve invloed heeft op de studieprestaties.

“De resultaten van onze studie lijken erop te wijzen dat de grenzen van deze flexibele wetgeving stilaan bereikt zijn en dat een verdere uitbreiding wel degelijk een negatieve impact kan hebben op de studieprestaties", zegt Elin De Vits van Randstad. "En het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om studenten zo sterk in te schakelen op de arbeidsmarkt tijdens hun studies – voor slechts 14% van hen in jobs die echt in het verlengde van hun studies liggen – dat ze vervolgens met vertraging aan de start van hun loopbaan komen.” 

Hardnekkig zwartwerk

Sinds het begin van de metingen schommelt het aantal studenten dat in het zwart werkt grosso modo tussen de 15 en 20%. Te verwachten viel dat de nieuwe studentenwetgeving die begin 2017 van kracht werd de laatste drempel om met een contract te werken weggenomen had. De eerste peiling vorig jaar rapporteerde ook een daling van het aantal zwartwerkers naar 13%. Vandaag geeft opnieuw 17% van de studenten aan dat ze zonder een contract aan de slag zijn. Bij de -18-jarigen gaat het om een student op de vier.
Net zoals recent werd gerapporteerd dat maatregelen tegen zwartwerk als de witte kassa’s en de flexijobs het moeilijk hebben om het zwartwerk terug te dringen, lijkt ook de flexibele studentenwetgeving geen mirakeloplossing te zijn in de strijd tegen zwartwerk bij studenten.

Bron: randstad.be