Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Studie STEM en Zorg biedt beste kansen op arbeidsmarkt

Studie STEM en Zorg biedt beste kansen op arbeidsmarkt

In 2017 studeerden 77.365 studenten af in Vlaanderen. 10,5% van deze jongeren is na een jaar nog werkzoekend. De sterke conjunctuur deed deze parameter dalen t.o.v. vorig jaar (11%). De aansluiting op de arbeidsmarkt is zowel voor mannen als vrouwen verbeterd. Uit het lijvige schoolverlatersrapport 2018 van de VDAB blijkt nog dat hoe hoger de scholingsgraad is, hoe kleiner de kans om na één jaar nog werkzoekend te zijn, en dat een STEM-studie* of/en zorg-studie de beste aansluiting op de arbeidsmarkt biedt.

Belang van werkervaring

BuSO-schoolverlaters stromen iets beter door dan in 2016. Het percentage werkzoekenden (wz%) ligt het laagst in vijf jaar tijd, maar 35% is één jaar na het schoolverlaten nog werkloos. Een alternerende beroepsopleiding (ABO) doet het wz% wel gevoelig dalen (zonder ABO: wz% 42% - met ABO: wz% 26%). Bij de gekwalificeerde laaggeschoolden staan schoolverlaters na de Leertijd relatief sterk op de arbeidsmarkt: wz% van 11,2%. Dit heeft volgens het rapport wellicht te maken met een sterk duaal leersysteem, mogelijk ook door een selectie-effect. In het DBSO zijn de beste kaarten weggelegd voor schoolverlaters die een algemene kwalificatie (getuigschrift of diploma) combineren met een kwalificatie voor het beroepsgericht gedeelte. Hun wz% is 19%.

Verderstuderen of werkervaring opdoen

Opvallend blijft dat een relatief grote groep ASO-leerlingen geen hoger diploma behaalt, hoewel dat net de bedoeling is van een ASO3-basisopleiding. 71% van deze schoolverlaters probeerde hogere studies, zonder succes. 14% is werkzoekend een jaar na het schoolverlaten. 49% van de schoolverlaters met een ASO-achtergrond komt uit de opleidingen economie-moderne talen en humane wetenschappen. Bijna tweeduizend schoolverlaters komen uit een STEM-opleiding. Heel wat technische en wetenschappelijke profielen met het potentieel om een hoger STEM-diploma te halen, gaan verloren, terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om hoogopgeleide STEM-werknemers.

Ook hier telt ervaring positief mee leren de cijfers: In BSO en TSO loont een specialisatiejaar: wz%: 17,8% (6j) t.o.v. 11,0% (7j). Een Se-n-Se doet het wz% met de helft dalen. wz%: 12,4% (6j) t.o.v. 6,4% (Se-n-se)
Veel meer mannen dan vrouwen kiezen voor STEM: 96% t.o.v. 4%. Binnen de Zorg-opleidingen zijn vrouwen met 90% duidelijk in de meerderheid. Handel blijft na personenzorg het populairste studiegebied, maar biedt (in tegensteling tot personenzorg) een gebrekkige aansluiting met de arbeidsmarkt. Veel mannen kiezen voor opleidingen met een informaticacomponent. Op TSO3-niveau is dit echter niet de beste keuze, tenzij er verder gestudeerd wordt, op de arbeidsmarkt worden immers vooral hoogopgeleide ICT’ers gevraagd.

Hooggeschoold - STEM en Zorg 

Het aantal schoolverlaters met een professioneel bachelor diploma (PBA) neemt verder toe. Op vijf jaar tijd daalt het wz% van 7,0% naar 4,2%. Bij de 25% best scorende PBA-opleidingen zijn enkel STEM- en Zorg-opleidingen terug te vinden, met een gemiddeld wz% van respectievelijk 3,8% en 2,3%. Verpleegkunde is de meest populaire en de best scorende Zorg-opleiding bij zowel mannen als vrouwen. De drie best scorende studiegebieden zijn gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie en handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Bij schoolverlaters met een masterdiploma daalt op vijf jaar tijd het wz% van 7,3% naar 3,9%. Op masterniveau vinden we het grootste aandeel vrouwelijke STEM’ers terug. Meer dan een op de drie STEM-schoolverlaters op masterniveau is vrouw. Binnen STEM kiest 40% van de mannen voor een studierichting 'industriële wetenschappen en technologie’. Vrouwen kiezen vaker voor STEM-opleidingen die zich richten op gezondheidszorg, zoals ‘farmaceutische zorg’ en ‘biomedische wetenschappen’. Ook bij de masters zijn de 25% best scorende opleidingen hoofdzakelijk STEM- en Zorg-opleidingen. De volgende studiegebieden scoren een wz% onder de 1%: tandheelkunde, nautische wetenschappen, geneeskunde en toegepaste wetenschappen.

Bron: 31ste schoolverlatersrapport, editie 2018

* STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics