Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Steeds populairdere bonusplannen nu ook als e-bonus

Steeds populairdere bonusplannen nu ook als e-bonus

Sinds hun invoering in 2008 is het aantal bonusplannen met bijna 300% toegenomen. Daarom stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nu voor, met de steun van de sociale partners, om een ‘e-bonus’ te lanceren.

Een 'e-bonus' zal het indienen en verwerken van de toetredingsakten vereenvoudigen. Later wordt de e-bonus ook mogelijk voor de cao’s, signaleert Marie-Noëlle Vanderhoven van het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid van het VBO.

Minder fouten

De e-bonus verkleint de kans op fouten, want de FOD hield bij de uitwerking van het elektronisch formulier rekening met de belangrijkste bronnen van fouten. Bepaalde velden worden blokkerend of worden beter toegelicht.

Sommige rubrieken zullen automatisch worden ingevuld, via een kruising met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Ten slotte worden de formulieren rechtstreeks ingediend bij de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD. Zo worden ze sneller doorgestuurd naar de bevoegde paritaire comités.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen betreurt evenwel dat het opmerkingenregister nog altijd via een apart kanaal moet worden ingediend bij de diensten van het Toezicht op de sociale wetten, ook al blijft dat register leeg. 

Steeds meer bonusplannen

Niettemin is het VBO opgetogen over het succes van de bonusplannen en verwelkomt ze dit nieuwe initiatief van de FOD. De e-bonus moet door de snellere responstijd zowel voor de Dienst zelf als voor de werkgevers en werknemers een vooruitgang betekenen. Het moedigt de ondernemingen die een bonusplan willen invoeren aan om de FOD-website te raadplegen alvorens hun plan op te stellen omdat de verplichte formulieren (ook de papieren versie) lichtjes wijzigen ten opzichte van de huidige formulieren.