Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Steeds meer student-zelfstandigen

Steeds meer student-zelfstandigen

4,9% van de starters in 2018 zijn actief onder het statuut van student-zelfstandigen, zoals het sinds 1 januari 2017 bestaat. Dat zijn er 10,5% meer dan in dezelfde maanden in 2017. De meeste studenten beginnen aan hun zelfstandigenactiviteit op hun 21.

Sommigen doen dat als aanloop naar hun latere beroepsactiviteit, anderen tijdelijk. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta voor de eerste negen maanden van dit jaar.

10,5% meer

De eerste negen maanden van 2018 zijn er 10,5% meer studenten met een zelfstandige activiteit gestart dan in 2017. 4,9% - net geen 1 op de 20 - van alle gestarte zelfstandigen in 2018 is student-zelfstandige.

Zes op de tien zijn 21 jaar of ouder

De meeste student-starters zijn 21 jaar, 65% is 21 of ouder. Liesbet Desmedt, Domeinexperte: "Voor bepaalde activiteiten hebben studenten nu eenmaal een opleiding nodig."

Het is niet nieuw dat studenten willen (bij)verdienen. Dat ze dat onder het statuut van zelfstandige doen, is niet meer zo uitzonderlijk. Hogescholen en universiteiten communiceren meer rond het statuut van student-zelfstandige en ze krijgen meer vragen van studenten over het statuut.

Liesbet Desmedt stelt vast dat studenten niet meer automatisch geleid worden naar werken onder een werknemerscontract. "Al tijdens hun opleiding krijgen ze bredere informatie over de mogelijkheden van hun professionele loopbaan. De verschillende opties, ook die van het zelfstandig zijn, worden hen uitgelegd. Dat merken wij in de communicatie van hogescholen en universiteiten die ons daarover ook meer vragen stellen."

Niet allemaal blijvers: de student-lesgevers

De meest voorkomende activiteit onder student-zelfstandigen past onder de brede noemer ‘lesgeven’. Het gaat over bijlessen geven, huiswerkbegeleiding e.d. De meeste studenten doen dat niet met het idee dat later als beroep te blijven doen.

Van activiteiten als grafisch ontwerp, IT, webtoepassingen, kine, logopedie ... kan men echter wel verwachten dat ze voortgezet worden. Die liggen meestal in het verlengde van de studie. Door het afschaffen van de vestigingswet (in Vlaanderen) voor bepaalde beroepen en dus het verlagen van de drempel, zien we ook dat bv. schoonheidsspecialisten en bakkers niet meer noodzakelijk wachten tot ze zijn afgestudeerd. Gesteund door een gunstig fiscaal statuut krijgen zij de kans om hun activiteit rustig uit te bouwen. In Brussel en Wallonië zijn professionele vaardigheden en basiskennis bedrijfsbeheer nog wel vereist.

Minstens voor 27 studiepunten student

Wat is het voordeel dat de student-zelfstandige met zijn specifieke statuut geniet? Zoals het nieuwe statuut op 1 januari 2017 werd ingevoerd, houdt het o.a. in dat de student-zelfstandige op de eerste € 6.775,24 die hij/zij verdient, geen sociale bijdrage hoeft te betalen. Om van die gunstige regeling te kunnen genieten moet de student voor minstens 27 studiepunten in een door België erkende onderwijsinstelling zijn ingeschreven én aan de examens van die vakken meedoen. Dat moet de student-zelfstandige met attesten kunnen staven.