Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Social Impact Bond financiert opleiding kwetsbare jongeren

Social Impact Bond financiert opleiding kwetsbare jongeren

Op de foto vrnl: Fons Leroy 'VDAB), Karen Boers (CEO BeCode), Philippe Muyters (Vlaams minister van Werk) en Joost Germis (Kabinetschef schepen Marinower - Stad Antwerpen). 

270 kwetsbare jongeren krijgen een opleiding digitale technieken in ‘the beacon’ bij BeCode. Als ze op het einde van het traject een duurzame job hebben, is dat mede mogelijk dankzij de eerste Vlaamse Social Impact Bond.

De Social Impact Bond (SIB) werd al in oktober vorig jaar gesloten tussen VDAB, het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), Impact Capital en BeCode.

Hoe werkt het?

Een geëngageerde investeerder helpt een sociale organisatie bij het aanpakken van een maatschappelijk probleem en krijgt daarvoor financiële steun van de overheid indien de aanpak succesvol is. Impact Capital, sociaal investeerder, investeert middelen in BeCode, een organisatie die kwetsbare jongeren gratis een opleiding tot webontwikkelaar aanbiedt. Voor elke jongere die een job vindt, betalen VDAB en PIO de kost, met interest, terug.

Een social impact bond van de VDAB

Via een SIB kunnen organisaties, die vaak dicht bij de doelgroep staan, innovatieve oplossingen voorstellen voor complexe maatschappelijke problemen. Een investeerder draagt het financiële risico en wordt met rente terugbetaald als het project slaagt.

Eerste in Vlaanderen

VDAB is de eerste die een SIB afsluit in Vlaanderen. De bemiddelaar wil nagaan of het instrument in de toekomst ruimer gebruikt kan worden op de arbeidsmarkt en bij andere Vlaamse overheidsinstanties. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk: “Specifieke problemen vragen vaak om innovatieve oplossingen. De VDAB loopt eens te meer voorop in het toepassen van nieuwe manieren om werkzoekenden naar een job te helpen. Een succesvolle SIB is dubbele winst: een daling van de jeugdwerkloosheid én een efficiënte besteding van overheidsmiddelen.”

Jongerenwerkloosheid

In de stad Antwerpen bedraagt de jeugdwerkloosheid 26%. Binnen die groep jongeren zijn de NEETs een bijzonder kwetsbare groep. NEET-jongeren (not in education, employment or training) blijven onder de radar van instellingen als Onderwijs, Welzijn, Werk... Volgens een onderzoek van Tempera (2016) gaat het om 12% van de -24-jarigen in Antwerpen, zo'n 7.100 jongeren.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, denkt dat voor een dergelijke complexe maatschappelijke uitdaging zoals de hoge jeugdwerkloosheid in Antwerpen, out of the box moet worden gedacht. "Een SIB brengt partners met een verschillende insteek samen. Iedereen heeft er baat bij. De jongere die een job vindt. De sociale organisatie die de kans krijgt om een project uit te voeren. De investeerder krijgt de kans om zich te profileren als maatschappelijke geëngageerde partner, maar ook om financiële winst te halen. Als het opzet slaagt, krijgt hij zijn investering terug, mét rendement. Tot slot halen ook wij, als VDAB en als maatschappij hier voordeel uit: het financiële risico wordt uitbesteed, terwijl bij succes de winst voor de maatschappij de kost overstijgt."

Opleiden, begeleiden en bemiddelen naar werk

BeCode wil de volgende vijf jaar 270 NEET-jongeren vinden en gedurende zes maanden opleiden, begeleiden en bemiddelen naar werk.

Impact Capital investeert de middelen hiervoor. Wanneer 10% meer jongeren werk vindt ten opzichte van een vergelijkbare groep, betaalt VDAB, in partnerschap met PIO, het bedrag met rente terug.

Impact Capital

Piet Colruyt, bestuurder Impact Capital, is als sociaal investeerder steeds op zoek naar innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. "Social Impact Bonds zijn zo'n nieuwe manier om met drie partijen in co-creatie te experimenteren. Ik was als investeerder al betrokken bij de eerste twee Brusselse SIB's en wilde dan ook graag de eerste toepassing in Vlaanderen mee mogelijk maken."

BeCode

BeCode organiseert laagdrempelige opleidingen in het dagonderwijs om digitale technologieën onder de knie te krijgen. Voor de jongeren die intekenen is de opleiding gratis. BeCode werkt zowel aan de technische competenties, het bouwen van een website of mobiele toepassing, als aan soft skills, zoals creativiteit, probleemoplossend denken, werken in team en projectmanagement. Eerdere ervaring is niet nodig, een gezonde interesse in webtechnologieën, wat logisch redeneringsvermogen en een goede motivatie zijn voldoende om in te stappen.

Twee voeten in de modder

Karen Boers (CEO BeCode) verduidelijkt dat BeCode niet één specifieke programmeertaal aanleert. "We leren vooral leren in een technische omgeving. We maken je wegwijs in wat 'onder de motorkap' van een website of mobiele toepassing zit en leren je de juiste puzzelstukken bij elkaar zoeken om een bepaalde oplossing vorm te geven. We gebruiken een actieve leermethode. We springen met twee voeten in de modder en leren het vak in nauwe samenwerking met onze partners uit het bedrijfsleven."