Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ruim een op de twintig riskeert bore-out

Ruim een op de twintig riskeert bore-out

21% van de Belgische werknemers zit al eens verveeld op het werk. Onderzoek van Securex wijst uit dat 5,6% van de Belgische werknemers daardoor meer risico loopt op een bore-out.

Volgens onderzoek van HR-specialist Securex verveelt meer dan een op de vijf werknemers (21%) zich wel eens op het werk, 8% verveelt zich zelfs regelmatig. Bovendien vindt 10% zijn werk saai, 8% vindt het niet zinvol en 19% ontwaart weinig uitdaging in zijn dagelijkse werktaak.

Bore-out

Volgens het Securex-onderzoek loopt 5,6 procent risico op een bore-out. Securex spreekt van een bore-out als iemand meer dan gemiddeld last heeft van vier zaken:

  • verveling,
  • saai werk,
  • geen zinvol werk en
  • weinig uitdaging.

Hermina Van Coillie, HR Research Expert Securex, ziet een bore-out allereerst als een motivatieprobleem: "Werknemers met een bore-out geven aan dat ze niet ‘mogen’ werken, terwijl mensen met een burn-out eerder niet meer ‘kunnen’ werken. Het ene komt door chronische overbelasting, het andere door chronische onderbelasting en onderstimulering. Werknemers met een risico op een bore-out geven zelfs aan dat hun werk een negatieve invloed heeft op hun gezondheid. Ze kunnen zelfs ook meer stress ervaren dan iemand die zich niet verveelt of zijn werk niet saai vindt.”

Wie is wie?

Securex onderscheidt werknemers met een bore-out, werknemers met een burn-out en geëngageerde medewerkers.

Werknemers met een bore-out

  • hebben weinig om handen;
  • weinig werkdruk, weinig autonomie;
  • weinig kans om hun vaardigheden te benutten en
  • hun werk is te eenvoudig en te weinig stimulerend.

Werknemers met een burn-out daarentegen

  • hebben even weinig regelmogelijkheden,
  • maar ervaren wel veel te veel werkstress.

Geëngageerde werknemers hebben uitdagend werk. Zij ervaren ook veel werkstress, maar genieten voldoende autonomie om hiermee om te gaan.

Hans De Witte, gewoon hoogleraar Arbeidspsychologie aan de KULeuven wijst op verschillen tussen burn-out en een bore-out, al is er ook gedeeltelijke overlap. "Burn-out verwijst naar extreme uitputting; bij bore-out voelt men zich eerder lusteloos en apathisch." Beide scoren wel hoog op distantie en cynisme. In beide gevallen wil de werknemer afstand nemen van de job die hij als problematisch ervaart.

Gevolgen kunnen ernstig zijn

Mensen met een hoog risico op bore-out zijn gemiddeld meer en langer afwezig dan wie geen risico heeft.

Grote ondernemingen lopen meer risico

Werknemers in organisaties met meer dan duizend werknemers hebben de grootste kans op een bore-out, werknemers in middelgrote organisaties (100-999 werknemers) het minst (8% vs. 4%).

Jongere werknemers lopen meer risico dan oudere werknemers (7% vs. 2%). Wie ouder is dan 50 loopt minder risico. Hoe ouder de werknemer, hoe lager het risico.

Wie geen leiding geeft, loopt ook een hoger risico dan leidinggevenden (6% vs. 4%).

Hoe bore-out tegengaan?

Preventie rust op drie pijlers: Autonomie, Verbondenheid en Competentie.

Wie veel autonomie (3% versus 15%) en verbondenheid (3% versus 12%) ervaart, of zich competent voelt (5% of 17%), heeft minder risico op een bore-out.

Preventietips (Securex)

Hermina Van Coillie zag in vorig onderzoek al dat hard werken geen kwaad kan, tenminste als dat beperkt blijft in tijd en niet extreem is. "Hier gaan we verder: zorg ervoor dat uw medewerkers genoeg en zinvol werk hebben, met voldoende cognitieve uitdaging. En gun uw werknemers meer autonomie, bied jobs aan die aansluiten bij hun talenten en competenties, en zet in op een goede, open sfeer tussen de collega’s."