Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Robots hebben mensen nodig

Robots hebben mensen nodig

De digitalisering zal zeker een impact hebben op de arbeidsmarkt maar zal de werkgelegenheid niet kelderen. Integendeel, zo blijkt uit de derde editie van het onderzoek van ManpowerGroup. Het effect zal vooral veel transformatie vragen en nieuwe competenties vergen.

ManpowerGroup voerde een enquête bij 19.000 werkgevers in 44 landen. In België, en in de rest van de wereld, stellen werkgevers voor het tweede jaar op rij hetzelfde vast. Digitalisering is geen synoniem aan jobverlies.

  • 15% van de Belgische werkgevers plant een uitbreiding van hun personeelsbestand omwille van de digitalisering;
  • 5% voorziet een inkrimping van het personeelsbestand;
  • 93% van de Belgische werkgevers (87% wereldwijd) zal het personeelsbestand behouden of uitbreiden omwille van de automatisering.

Dat is een relatief stabiel cijfer vergeleken met vorig jaar (91%). In slechts zes landen (voornamelijk in Oost-Europa) heerst er meer pessimisme over de integratie van robots op de werkvloer, terwijl twee derde van de bevraagde werkgevers in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika) van mening is dat de digitalisering binnen de twee jaar geen invloed zal hebben op de omvang van hun personeelsbestand.

Populaire jobs en bedreigde jobs

De automatisering verandert nogal wat competenties, maar dat gaat sneller voor de ene beroepsgroep dan voor de andere.

Net als vorig jaar zijn de IT-profielen niet verrassend de grote winnaars van de digitalisering met een vraag naar expertise die in sneltempo groeit: 16% van de Belgische bedrijven is van plan IT-specialisten aan te werven, drie keer meer dan de bedrijven die hun personeelsbestand in dit domein willen afbouwen. Ondertussen worden technologie-experts schaars en groeit de kloof tussen de opleidingsniveaus – en de ervaring die werkgevers van kandidaten eisen – en de realiteit op de markt, of het nu gaat om ontwikkelaars, infrastructuurspecialisten of expertprofielen op het vlak van beveiliging.

Klantenervaringen

Er wordt ook een sterke groei verwacht in de jobs die rechtstreeks contact met klanten impliceren (netto saldo stijgt met 8%), voornamelijk door de ontwikkeling van de e-commerce en de virtualisatie van zakelijke contacten. Eén bedrijf op de tien is van plan jobs te creëren om de ervaring van zijn klanten te verbeteren.

Ook de Maakindustrie anticipeert op veranderingen: 9% van de werkgevers zegt op korte termijn meer werknemers in dienst te zullen nemen, terwijl 6% van plan is hun loonmassa te verminderen: een overhellende werkgelegenheidsbalans die gekenmerkt wordt door een echte skills revolution in de sector.

Admin is de grote verliezer

Omgekeerd verliezen de administratieve beroepen terrein (netto saldo -15%): bijna een op de vijf Belgische werkgevers is van plan in de komende twee jaar jobs in dit domein te schrappen. De automatisering zou moeten blijven leiden tot banenverlies in boekhouding en financiën (saldo -11%) en tot een stagnatie in de HR-sector (saldo 0%).

Competenties nodig

Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux, besluit alvast dat meer machines ook meer jobs creëren. De grootste verandering is het niet schrappen van jobs, maar de hogere nood aan competenties van werknemers voor "opkomende functies die complementair zijn met de functies die door machines worden ingevuld. Ja, robots hebben mensen nodig ... maar deze laatste moeten de nodige competenties hebben om er een team mee te vormen".

Paradox

Paradoxaal genoeg zijn het de menselijke kwaliteiten die werkgevers meer waarderen dan vroeger, net doordat automatisering de norm wordt en machines efficiënter worden bij het uitvoeren van routinetaken.

39% van de Belgische bedrijven heeft moeite om hun werknemers op te leiden voor de meest gevraagde technische competenties. 45% vindt het echter nog moeilijker om hen de nodige menselijke kwaliteiten te laten aanmeten, zoals zin voor analyse en communicatie.

Sleutelcompetenties

Vandaag behoort de toekomst toe aan de kandidaten die blijk geven van

  • bovengemiddelde cognitieve competenties;
  • creativiteit;
  • vermogen om complexe informatie te verwerken en aan te wenden;
  • zich tegelijk kunnen aanpassen en
  • vlot zijn in de omgang.

Volgens het Wereld Economisch Forum zal de vraag naar zowel sociale als emotionele menselijke kwaliteiten tegen 2030, in alle sectoren stijgen.

"Alle studies benadrukken het belang van soft skills, maar het is niet minder waar dat technische competenties een essentieel paspoort zijn om toegang te krijgen tot een job", zegt Philippe Lacroix.