Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Recruitment, Search & Selection groeit fors

Recruitment, Search & Selection groeit fors

In de eerste helft van 2018 nam het aantal geplaatste kandidaten in de sector Recruitment, Search & Selection (RSS) met 16,75 % toe. Dit maakte Federgon bekend, de federatie van de HR-dienstverleners, die ook de RSS-sector vertegenwoordigt.

“De cijfers bevestigen dat bedrijven in tijden van schaarste in toenemende mate een beroep doen op professionele partners om het juiste talent te zoeken, te screenen en te rekruteren”, verduidelijkt Ann Cattelain, coördinator van de RSS-sector bij Federgon.

Index van geplaatste kandidaten (S1 2011 = 0) - bron: Federgon

De stijgende vraag naar talent is deels conjunctuurgebonden, maar ook demografische ontwikkelingen spelen een rol. De vergrijzing zorgt voor een toenemende vervangingsvraag.

Of de sector de stevige groei kan volhouden, is niet zo makkelijk te zeggen, bedenkt Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs bij Federgon. “Ook voor onze bedrijven is de krapte op de arbeidsmarkt een hele uitdaging.”

Digitalisering: opportuniteit of bedreiging?

Bovendien zijn heel wat RSS-leden op hun hoede voor de digitale uitdagingen die op hen afkomen. Dit blijkt uit een enquête van Federgon bij haar leden van de RSS-sector. De resultaten geven aan hoe de sector de impact van digitalisering op de RSS-activiteit ervaart. “In de mate dat digitale tools vandaag de efficiëntie en snelheid van procedures ondersteunen, zijn zij een gewaardeerd instrument in een performantere dienstverlening en de strijd tegen schaarste”, verduidelijkt Paul Verschueren.

Hoewel de meerderheid van de RSS-bedrijven ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze tools, zijn ze bedacht op nieuwe digitale concurrenten in de nabije toekomst. “Het is positief dat onze bedrijven hier alert voor zijn. Zij investeren vandaag om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden. Ook als Federatie nemen wij initiatieven, bijv. Foresight2020, om onze leden hierover te informeren en hen hierin te ondersteunen”, besluit Paul Verschueren.