Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Psychosociale preventieplannen eerder uitzondering

Psychosociale preventieplannen eerder uitzondering

Mentale problemen zoals burn-out, depressie of angststoornissen zijn wijd verspreid op de werkvloer. Mensura bevroeg 508 zaakvoerders en hr-verantwoordelijken. De meeste Belgische ondernemingen erkennen het probleem. Toch heeft slechts één op drie een psychosociaal preventieplan.

Verzuim

Van de organisaties die zicht hebben op de oorzaken van verzuim geven 7 op 10 aan dat mentale problemen een factor van uitval zijn. Dat is vooral het geval bij bedrijven met meer dan 20 werknemers (81%). Vanaf meer dan 100 werknemers (98%) is dat bijna zonder uitzondering het geval. 

Psychosociale problemen die uitval veroorzaken zijn

  • burn-out en stress (genoemd door 80% van de respondenten),
  • privéproblemen zoals scheiding of rouw (70%)
  • depressie (59%)
  • Een kleine 25% noemt ook conflicten, pesten of verslaving.

Minderheid heeft preventieplan

Slechts één op drie organisaties heeft vandaag een preventieplan rond mentale problemen. "In het kmo-landschap heeft zelfs ruim 80% geen dergelijk plan”, aldus Koen Van Hulst, verantwoordelijke psychosociale aspecten bij Mensura. 

Vanaf 100 werknemers blijkt goed de helft (53%) daarover te beschikken. Pas zodra organisaties meer dan 500 werknemers op de payroll hebben, loopt dat op tot 78%.

Nochtans geeft zes op tien respondenten aan op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichting om een plan uit te werken rond psychosociale gezondheid. "Vier op tien ondernemingen acht zich niet in staat om zelf een psychosociaal preventiebeleid op te zetten.”

Signalen herkennen


De problematiek erkennen is één, tijdig signalen van sluipende mentale aandoeningen herkennen, is een tweede zaak. "Hr-medewerkers, maar vooral leidinggevenden zijn daar de sleutelfiguren. Zij zijn de ogen en oren op de werkvloer”, zo vindt Koen Van Hulst. “Maar in de praktijk blijken zij vaak niet getraind om signalen van mentale problemen te herkennen, er een vertrouwelijk gesprek rond aan te gaan en eventueel door te verwijzen naar professionele hulpverlening. Nochtans leert onze navraag dat 65% van de ondernemingen vindt dat leidinggevenden daartoe in staat moeten zijn.”

Taboe

Koen Van Hulst denkt dat er nog altijd een taboe hangt rond mentale problemen. Werknemers lopen er niet mee te koop, omdat ze vrezen voor de impact op hun carrière of om scheef bekeken te worden. Van hun kant denken veel leidinggevenden dat zij zich niet ongevraagd moeten bemoeien met wat ze als privé beschouwen.

In landen als Australië of Canada is een eerstehulpaanpak voor courante psychosociale aandoeningen al succesvol ingeburgerd. “Mensura wil dat ook in België van de grond krijgen, met een specifieke opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen. Daarin wordt ook aandacht besteed aan procedures, zeg maar scenario’s met rollen en verantwoordelijkheden voor specifieke situaties zoals een collega die een angstaanval krijgt of die ooggetuige is van een zwaar arbeidsongeval.”