Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Proximus, nieuw bewijs dat ons ontslagrecht meer moet activeren

Proximus, nieuw bewijs dat ons ontslagrecht meer moet activeren

Proximus is de volgende in een treurige rij van discussies over niet meer inzetbare oudere werknemers, terwijl nogal wat ondernemingen hun groei beperkt zien doordat ze geen talent vinden. Tijd om nieuwe recepten effectief te proberen.

Proximus "overweegt" om de komende drie jaar ongeveer 1.900 personen te laten gaan. De telecomoperator wil in de kosten snijden en versneld digitaliseren. Er zijn in de komende drie jaar ook 1.250 aanwervingen nodig voor competenties op het vlak van ICT en "de nieuwe digitale domeinen".

"Mensen moeten goesting hebben"

Het zit dus helemaal scheef met de beschikbare competenties. Opleidingen van medewerkers om hun digitale competenties te versterken, begonnen blijkbaar te laat. CEO Dominique Leroy vertelde aan de krant De Tijd dat Proximus het budget voor bijscholingen verdubbelt. 200.000 uren opleiding worden er 400.000. "Maar mensen moeten ook goesting hebben, ze moeten zich willen bijscholen." Proximus bood die dus al aan, maar "je moet in zoiets met twee zijn. Ik herhaal: met zo’n aankondiging zijn mensen hopelijk geneigd om iets nieuws te leren", aldus Leroy in De Tijd.

Wat nu? SWT? De vakbonden dringen er op aan. Het zit er toch weer aan te komen dat een grote groep werknemers in de inactiviteit terechtkomt. Inmiddels bleek dat van de ruim 2.600 werknemers die sinds 2017 in het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) terechtkwamen, er nauwelijks 65 weer aan het werk gingen.

Nieuwe recepten

Tijd misschien om een paar ideeën af te stoffen die gericht zijn op activering en hertewerkstelling, waarbij opleiding tegelijk een recht is en een plicht voor zowel organisaties als werknemers.

  • Misschien moeten herstructureringen niet eerst de ouderen viseren, maar zelfs de jongsten? Last In, First Out. Het zou organisaties stimuleren om ook ouderen proactief inzetbaar te houden. Was dat niet zoals het in Zweden gaat?
  • Kan de ontslagpremie activerend gemaakt worden? Kan men het brutobedrag fiscaal gunstiger behandelen als de vertrekker een opleiding gaat volgen of elders aan de slag gaat?
  • Moedig organisaties aan om vlotter talent te delen over de grenzen van organisaties heen. Dat zou bedrijven ondernemingen die voor transitie staan, helpen om cross-sectoraal te kijken naar oplossingen. We denken aan experience@work. We zijn benieuwd naar het protocolakkoord dat de banksector zou gesloten hebben om talent te laten doorstromen naar de zorgsector.
  • Er is wellicht een neutrale bemiddelaar nodig om een buffer te zijn tussen concurrenten op de arbeidsmarkt of commerciële concurrenten, die talent willen uitwisselen. Misschien moet VDAB een bredere rol krijgen en niet enkel in actie schieten zodra mensen effectief werkloos zijn?
  • We moeten Gouden Kooien vermijden, door zoals sommige banken recent deden, het anciënniteitsmechanisme minder sterk te maken in de carrière en in de loonvorming.

Bron: Proximus, VRT, De Tijd, de Standaard.