Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pilootprojecten voor burn-out

Pilootprojecten voor burn-out

Maggie De Block (Open Vld), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft het startschot gegeven voor drie initiatieven rond de secundaire preventie van burn-out op de werkvloer. De projecten testen op de werkvloer uit hoe men signalen vroegtijdig kan detecteren en kan vermijden dat iemand daadwerkelijk een burn-out ontwikkelt.

Minister Maggie De Block vroeg onder meer aandacht voor een project van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) in de ziekenhuis- en de banksector. Het gaat om een begeleidingstraject voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen. Er kunnen tot duizend werknemers deelnemen aan het project waarvoor 2,5 miljoen euro is uitgetrokken en drie jaar zal duren. Minister De Block: “We willen tot een onderbouwde aanpak komen die we naar alle werknemers kunnen uitrollen.”

Twaalf pilootprojecten

Daarnaast maakte minister De Block 12 pilootprojecten uit verschillende sectoren bekend die een innovatieve aanpak van burn-out zullen uittesten in de praktijk. De bedoeling is om goede tools te ontwikkelen die werkgevers, overheden, zorgverleners en individuen later kunnen gebruiken. Dat kan gaan over behandelmodellen of over diagnostische tests of een systeem om alarmsignalen vroegtijdig te herkennen op de werkvloer.

Cruciaal is dat burn-out niet eenzijdig wordt benaderd, maar dat verschillende actoren samenwerken: zorgverleners, administraties, academici, zelfstandigenorganisaties, artistieke organisaties …

De twaalf projecten zijn geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze zullen één jaar lopen en kunnen rekenen op een subsidie van 10.000 tot 300.000 euro. Alles samen trekt minister De Block 1,52 miljoen euro uit voor de twaalf projecten. De begeleiding gebeurt door een wetenschappelijke commissie in samenwerking met Möbius.

De minister kondigde ook een campagne en een website aan met informatie voor zowel zorgverleners, familieleden van iemand met een (beginnende) burn-out, als werkgevers of individuen. De campagne gaat van start in de tweede helft van februari.

Preventie

De preventie van burn-out en andere stressgerelateerde aandoeningen gebeurt op verschillende niveaus. Eerst en vooral is er de primaire preventie, gericht op het voorkomen van de aandoening nog voor er sprake is van een verhoogd risico of van de eerste signalen. Dit valt onder de bevoegdheid van de minister van Werk en van de verschillende spelers op de arbeidsmarkt, maar ook van de deelstaten die bevoegd zijn voor de preventie van onder meer psychische problemen.

Secundaire preventie gaat over de vroegtijdige opsporing van de aandoening en over de begeleiding van mensen die een verhoogd risico lopen, met de bedoeling om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen.

Tertiaire preventie ten slotte is gericht op de re-integratie op de werkvloer van mensen na een burn-out en het vermijden dat zij hervallen. Minister De Block lanceerde eerder al re-integratietrajecten.