Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Overuren en flexibele uren: meer wens dan werkelijkheid

Overuren en flexibele uren: meer wens dan werkelijkheid

65% van de werknemers is vragende partij om meeruren of overuren te mogen compenseren een jaar of meer na het presteren ervan, zo blijkt uit een bevraging door HR-dienstverlener Acerta.

De wet voorziet standaard dat deze compensatie binnen de drie maanden moet gebeuren. Deze periode kan verlengd worden, maar de inhaalrust moet uiterlijk binnen het jaar toegekend worden.

Honderd extra overuren per jaar

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk zorgde voor een nieuw type overuren. De werknemer mag, naast de al bestaande overurenregeling, honderd extra overuren per jaar presteren als de werkgever hieraan behoefte heeft. De overuren hoeven later niet gerecupereerd te worden.

Werknemers  zijn, zeggen ze zelf, vragende partij om gedurende bepaalde periodes van hun carrière extra uren te presteren. Liefst 47% wil gebruikmaken van de mogelijkheid om bijkomende uren te presteren, zelfs als deze aan het normale loon worden uitbetaald, zonder extra vergoeding.

In de praktijk worden slechts heel uitzonderlijk vrijwillige overuren geregistreerd in de payroll, blijkt uit de cijfers van het sociaal secretariaat van Acerta. Ze zijn goed voor slechts 0,11% van alle gepresteerde uren.

Overloontoeslag als drempel?

Sarah Peeters, directeur Acerta Consult, denkt dat het beperkte succes van de vrijwillige overuren misschien mee te verklaren is doordat ook voor deze uren een overloontoeslag moet worden betaald: "Ongetwijfeld zou de werkgever meer bereid zijndeze uren aan te bieden aan zijn werknemers als ze betaald konden worden aan het normale loon zonder toeslag. Bijna de helft van de werknemers zou hier blijkbaar ook heel tevreden mee geweest zijn om op deze manier iets bij te verdienen.”

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk wint geen terrein

Ruim een jaar geleden werd de wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) beter gekend als de wet Peeters ingevoerd. HR-dienstverlener Acerta polste bij 1.700 werknemers naar hun ervaringen en concludeert dat werknemers wel willen, maar dat ze nog te weinig kunnen en mogen. Dat blijkt niet alleen uit het beperkt succes rond overuren, maar bijvoorbeeld ook uit het onderzoeksresultaat dat meer dan de helft van de werknemers niet kan kiezen wanneer de werkdag start en stopt. Hetzelfde geldt voor het aspect loopbaansparen.