Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Over pioniers, bewakers, doordrijvers en integrators

Over pioniers, bewakers, doordrijvers en integrators

Halen teams hun doelstellingen niet? Worstelen ze met complexe opdrachten zoals strategische planning of veranderingsmanagement? Vaak ligt de oorzaak niet bij de teamleden zelf, maar bij de leidinggevende die er niet in slaagt medewerkers met verschillende werkstijlen succesvol te laten samenwerken. Hoe moet het dan wel?

 

Waarde optimaal benutten

Leidinggevenden slagen er niet altijd in groepsprocessen optimaal te faciliteren en vanuit verschillende perspectieven te groeien naar een waardevol resultaat. Sommige managers zijn niet bereid de verschillen tussen hun medewerkers te erkennen, anderen weten gewoon niet hoe ze moeten omgaan met die verschillen en met de spanningen in het team die ermee gepaard gaan. Daarom heeft Deloitte ‘Business Chemistry’ gecreëerd, een systeem dat vier primaire werkstijlen definieert, inclusief gerelateerde strategieën om zo vooropgestelde doelstellingen te behalen. Op die manier kunnen managers de waarde van hun teamleden opnieuw op het voorplan krijgen en optimaal benutten.

 

Combinatie van vier

Globaal genomen is ieders voorkeurstijl een combinatie van de vier gedefinieerde werkstijlen. Toch liggen de gedragingen en gedachten van een individu voornamelijk in lijn met slechts één of twee primaire stijlen. Eigen aan de stijlen is dat ze tonen hoe mensen dingen aanpakken, beslissingen nemen en problemen oplossen. De vier stijlen kunnen we als volgt benoemen en omschrijven:

 

  • Pioniers

Pioniers hechten waarde aan nieuwe mogelijkheden. Ze sprankelen van energie en verbeelding. Ze geloven in het nemen van risico’s en volgen hun gevoel eerder dan de ratio. Hun focus ligt op het bredere perspectief en ze worden aangetrokken door nieuwe ideeën en een creatieve aanpak.

  • Bewakers

Bewakers grijpen terug naar stabiliteit en brengen daardoor orde en rust. Ze zijn pragmatisch en terughoudend tegenover risico. Data en feiten zijn noodzakelijk en ze hebben oog voor detail. Ze zijn ervan overtuigd dat leren uit het verleden mogelijk is.

  • Doordrijvers

Doordrijvers leven voor uitdaging en zorgen voor de nodige stuwkracht binnen teams. Resultaat halen en winnen is voor hen het enige dat telt. Zij zien problemen zwart-wit en gaan de uitdagingen aan met logica.

  • Integrators

Integrators houden van connecties en houden het team samen. Relaties en verantwoordelijkheid tegenover de groep zijn van het grootste belang. Ze geloven dat de meeste dingen relatief zijn. Ze zijn diplomatisch en focussen zich op het behalen van consensus.  
Teams die deze stijlen bij elkaar brengen, plukken, in theorie althans, de vruchten van de aanwezige diversiteit. Voordelen gaan van meer creativiteit en innovatie tot een betere besluitvorming in het team. Veel teams falen in het behalen van hun doelstellingen en dat leidt tot ongenoegen bij veel teamleden en hun leidinggevende.

 

Werkstijlen beheren

De eerste stap die managers kunnen zetten naar een efficiëntere samenwerking, is het herkennen van de verschillende stijlen en de unieke eigenschappen die daarmee verbonden zijn. Dan wordt het mogelijk een gemeenschappelijke taal te creëren en gelijkenissen en verschillen bespreekbaar te maken. Eens de verschillende stijlen zijn geïdentificeerd, is het tijd om deze actief te beheren.

Dit kan op drie verschillende manieren:

1. Trek tegenpolen aan

Medewerkers met een verschillende stijl kunnen elkaar versterken, maar dit kost tijd en moeite. Laat deze teamleden samenwerken aan een project om meer complementariteit te creëren. Ook voor managers is het belangrijk om hun tegenpool aan te trekken. Dit kan en zal vaak een gezonde en constructieve spanning creëren.

2. Laat geen kostbare ideeën verloren gaan

Focus op stijlen die bij minder leden in het team aanwezig zijn. Het is dankzij deze minderheid dat diversiteit en creativiteit in het team kansen krijgen. Van zodra ideeën, discussies of beslissingen in één richting neigen te gaan, zal de minderheid zonder twijfel volgen. Iemand met een andere kijk op het probleem zal niet snel van zich laten horen omdat hij of zij aarzelt om tegen de groep in te gaan. Teamleden eerst persoonlijk laten brainstormen en daarna hun ideeën bespreken, is een oplossing. Zo krijgt iedereen de kans om aan het woord te komen en gaan er geen kostbare ideeën verloren.

3. Geef aandacht aan introverte medewerkers

Moedig iedereen aan om van bij de aanvang ideeën naar voor te brengen, vooraleer een ‘waterval’ op gang komt. Introverte personen dreigen af te haken wanneer beslissingen één richting uitgaan. Ook introverte en gevoelige personen hebben sterktes die voor het team of de organisatie nuttig zijn. Introverte medewerkers zijn vaak gewetensvol en doordacht, goed in het opmerken van fouten en potentiële risico’s. Daarenboven kunnen ze zich lang focussen en zijn het vaak goede luisteraars. Ze staan niet graag in de schijnwerpers en volgen snel iemand anders idee. De hand reiken aan deze personen lijkt veel moeite te kosten, maar werpt op lange termijn resultaten af.


Wanneer managers erin slagen verschillende stijlen op een juiste manier te beheren, zet een onderneming een goede stap in de richting van betere prestaties en teamleden die zich gelukkiger voelen.

HRseminar Leadership l 22 juni 2017

Mensen motiveren, betrokken houden, inspireren, zorgen dat ze hun werk zinvol kunnen invullen met hart en ziel… Om dat te bereiken volstaat het al lang niet meer om hen correct te verlonen. Wat is er dan wél nodig? Er spelen vele factoren, maar we weten zeker dat de kwaliteit van het leiderschap cruciaal is.

We verkennen een aantal kenmerken van het nieuwe leiderschap op het HRseminar Leadership. Meer info en tickets.

Bron: “Pioneers, drivers, integrators & guardians”, Suzanne M. Johnson Vickberg and Kim Christfort, Harvard Business Review March-April 2017