Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Opleiding beïnvloedt gedrag politiemensen duurzaam

Opleiding beïnvloedt gedrag politiemensen duurzaam

Een opleiding waaraan politiemensen deelnamen, bleek hun gedrag betekenisvol en duurzaam te beïnvloeden.

De opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten (verder HPM-opleiding) voor leden van de geïntegreerde Belgische politie startte in 2014. Ze duurt één dag en behelst onder meer een museumbezoek en een workshop over mensenrechten en ethisch bewust handelen.

Effecten

De deelnemers hebben doorgaans sterk het gevoel dat de opleiding hen beïnvloed heeft. De cijfers tonen dat ze:

  • meer integer omgaan met de casussen;
  • meer geneigd zijn actie te ondernemen als een collega een bepaald wangedrag stelt;
  • minder autoritair worden;
  • minder etnisch bevooroordeeld worden;
  • en zich meer verbonden voelen met de politie (al was dat laatste niet eens een doelstelling).

De effecten blijken duurzaam. De verbetering blijft waarneembaar na ongeveer één maand. Ook later nog blijven mensen geneigd om wangedrag van een collega te rapporteren.

Etnisch vooroordeel

De effecten van het HPM-programma waren sterker voor de beoordeling van casussen dan voor attitudes. Dat lijkt logisch aangezien de casussen veel nauwer aansluiten bij het type oefeningen die respondenten in de namiddagsessie deden.

Binnen de types casussen waren de effecten het sterkst voor de casus over etnisch vooroordeel. Dat is zeer bemoedigend. Uit pretests bleek immers dat deelnemers initieel net voor deze casus minder geneigd waren het gestelde gedrag ernstig te vinden, het gedrag te willen sanctioneren en bereid waren het gedrag van een collega te rapporteren.

Dat betekent dat cursisten begrijpen dat op het eerste zicht misschien niet al te grove vormen van wangedrag, gemakkelijk kunnen afglijden tot zware vormen. Bovendien zijn de cursisten bereid er naar te handelen.

Een van de grootste effecten was net die toegenomen bereidheid om zelf actie te ondernemen. Dat betekent dat nog een andere kernboodschap van de HPM-opleiding werd opgepikt: iedereen kan altijd ‘neen’ zeggen.

Reality check

De effecten variëren met de werksituatie. De HPM-opleiding heeft het meest effect op wie nog weinig vertrouwd is met eerstelijnswerk van politie. Zij hebben minder persoonlijke ervaring met slachtoffers en daders van criminaliteit. Voor hen is de HPM-opleiding een soort ‘reality check’.

Deelnemers met veel ervaring met slachtoffers en daders van criminaliteit daarentegen zijn mogelijk veel meer gewend geraakt aan situaties waarin ernstig wangedrag voorkomt. Daardoor zijn ze minder snel onder de indruk van vormen van wangedrag en intergroepconflicten.