Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Op woensdagvoormiddag zijn we het meest productief, op vrijdagnamiddag het minst

Op woensdagvoormiddag zijn we het meest productief, op vrijdagnamiddag het minst

Werknemers zijn naar eigen zeggen het productiefst op woensdagvoormiddag en het minst op vrijdagnamiddag. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 1.850 werknemers.

7,8 op 10

Op woensdagvoormiddag geven werknemers zichzelf een productiviteitsscore van 7,8 op 10. Op vrijdagnamiddag is dat maar 6,6. Dat is meteen het minst productieve moment van de week. Ook op maandagvoormiddag ligt de productiviteit lager dan gemiddeld (6,9). Namiddagen zijn over het algemeen gemiddeld minder productief dan de voormiddagen. Bij de relevante doelgroepen stellen we interessante verschillen vast.

Productiviteit in de werkweek

We starten onze werkweek dus gemiddeld minder productief met een score van 6,9 op 10 op maandagvoormiddag. In de namiddag gaat het al een beetje beter, maar met een score van 7 blijven we duidelijk onder het algemeen weekgemiddelde. De maandag is de enige dag waar de productiviteit in de namiddag iets hoger ligt dan in de voormiddag. De andere dagen gaat de productiviteit er telkens op achteruit. De namiddagdip laat zich duidelijk voelen.
Op dinsdagvoormiddag zijn we heel productief (7,7). Het is het op één na productiefste moment van de week. Maar in de namiddag is het een stuk minder (7,3). Hetzelfde patroon doet zich voor op woensdag: 's voormiddags halen we onze top (7,8) maar in de namiddag dalen we naar 7,3.
De donderdag is een volstrekte kopie van de dinsdag. In de voormiddag 7,7/10, in de namiddag 7,3/10.
Op vrijdag krijgen we opnieuw een ander patroon. In de voormiddag halen we nog 7,5, maar in de namiddag zakt de productiviteit naar 6,6. 

Verschillen tussen doelgroepen

Een eerste interessant verschil merken we tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn elke dag van de week productiever dan mannen in de voormiddag maar telkens minder productief in de namiddag. Vrouwen halen zowel de hoogste als de laagste gemiddelde scores (8 op woensdagmorgen, 6,4 op vrijdagnamiddag). Bij de mannen is er zelfs verschillende dagen geen sprake is van een namiddagdip, behalve op vrijdag.

Verschillen tussen statuut

Ook tussen arbeiders, bedienden en kaderleden zijn er interessante verschillen. De scores van de arbeiders variëren op weekbasis het minst (hoogste score woensdagvoormiddag 7,6 en laagste score maandag 6,8). Bij kaderleden is dat verschil veel groter (hoogste score woensdag- en donderdagvoormiddag 8,1, laagste score vrijdagnamiddag 6,8). Kaderleden vinden zichzelf productiever dan arbeiders gedurende de gehele week met uitzondering van vrijdagnamiddag (resp. 6,8 kaderleden en 7,1 arbeiders). De dip op weekbasis verschilt ook bij arbeiders en kaderleden. Bij de arbeiders valt die de maandag, bij kaderleden op vrijdag. Bedienden nemen een tussenpositie in met uitzondering op vrijdagnamiddag. Dan halen ze de laagste score (6,5).

Verschillen tussen leeftijdsgroepen

Tenslotte zijn er verschillen tussen de diverse leeftijdsgroepen. Jongeren zijn het minst productief op maandagvoormiddag (5,8). Ze hebben ook geen last van een namiddagdip (kleine uitzondering op vrijdagnamiddag). Ze vinden zich wel bijna steeds minder productief dan de oudere leeftijdsgroepen. Alleen op vrijdagnamiddag geldt dit niet. De 40-plussers zien zichzelf als het meest productief. Zij hebben wel meer dan de andere leeftijdsgroepen last van de namiddagdip. Maar zelfs dan scoren ze, naar eigen zeggen, hoger inzake productiviteit.

Bron: randstad.be