Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ook na 'no deal' kunnen Britten in België blijven werken

Ook na 'no deal' kunnen Britten in België blijven werken

Britten die in ons land werken, kunnen dat ook blijven doen na een eventuele no deal over de brexit. De federale ministerraad keurde het kb daarover van vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters goed.

De onvoorspelbare uitkomst van de brexit zorgt voor onzekerheid bij Britse burgers in ons land. Zullen ze na 29 maart in ons land kunnen blijven werken als er geen brexitakkoord is? Ook werkgevers stellen zich die vraag. Kris Peeters: "Via een overgangsregeling geven we in het geval van een no deal, de mogelijkheid aan Britten in ons land om hier tot eind 2020 te blijven werken. Op die manier ondervinden zij en de bedrijven die hen tewerkstellen, geen extra hinder. We streven daarbij naar een wederkerigheid: de rechten die wij aan Britse burgers geven, moet Groot-Brittannië ook aan de 35.000 Belgische burgers in dat land geven.”

Brexitwet

In 2017 verbleven ongeveer 21.000 Britten in ons land. Door het kb kunnen zij en hun gezinsleden tot eind 2020 in ons land blijven. Het kb kadert in de ruimere Brexitwet.

De regeling biedt zekerheid aan zowel Britse werknemers in ons land als aan de bedrijven die hen tewerkstellen.

Voor Britten die pas na 29 maart naar België komen, zal er bij een no deal, geen automatisch recht op werken meer bestaan. Zij vallen dan onder de regels voor derdelanders.

Kris Peeters: “De overgangsregeling is er wanneer het niet tot een akkoord komt over de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU. We hopen uiteraard nog altijd dat Londen het brexitakkoord zal goedkeuren. Dat bevat onder meer afspraken over Britse en Europese werknemers.”