Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Financiële steun voor preventieprojecten over burn-out

Financiële steun voor preventieprojecten over burn-out

De ministerraad keurde op voorstel van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ondernemingen financieel ondersteunt in de preventie van burn-outs op het werk.

Het ontwerp legt de procedure en werkwijze vast voor het toekennen van financiële ondersteuning voor projecten. Werkgevers en paritaire (sub)comités kunnen projecten indienen via een elektronisch formulier op de website van de Nationale Arbeidsraad of de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De projecten moeten de primaire preventie van burn-out beogen: het mag enkel gaan om collectieve acties om burn-out te voorkomen. De Nationale Arbeidsraad beoordeelt de ingediende projecten met de hulp van experten en brengt aan de minister van Werk een advies uit over te aanvaarden en te weigeren projecten.

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel