Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ontex maakt werk van 'positieve aanwezigheid'

Ontex maakt werk van 'positieve aanwezigheid'

Ontex Eeklo voert een beleid van ‘positieve aanwezigheid’. Leidinggevenden krijgen daarin een zeer actieve rol. Zij vergroten de bespreekbaarheid en bevorderen de werkhervatting met zinvol aangepast werk of (tijdelijke) maatregelen.

Ontex wil eerst en vooral bij al haar medewerkers, ongeacht hun functie of leidinggevend niveau, het bewustzijn over aanwezigheid verhogen, stelt Aeke Van Den Broeke, HR-Manager van de plant Eeklo bij Ontex. “Ongerechtvaardigde afwezigheid brengt een organisatie in de problemen en zorgt voor extra werkdruk en werkbelasting voor de collega’s in het team. Medewerkers en leidinggevenden dragen hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij herhaalde afwezigheden zal de directe coach vragen hoe het gaat en polsen naar de motivatie. Deze aanpak is heel menselijk en maakt bv. moeilijke situaties bespreekbaar.” De leidinggevenden kregen voor deze rol een specifieke coachingopleiding.

Bespreekbaarheid vergroten

Ontex spreekt bewust niet van een verzuim- of afwezigheidsbeleid en kiest voor een positieve benadering. Ontex streeft naar medewerkers die positief aanwezig zijn op het werk. Aanwezig zijn op een positieve manier betekent zich goed voelen, zowel lichamelijk (fit, energiek) als mentaal (gemotiveerd en enthousiast). Dat werkt aanstekelijk. De positieve sfeer is goed voor individu én bedrijf.
Attentia bedacht mee het traject en Ellen Waldack (preventieadviseur psychosociale aspecten) wijst ook op de rol van workshops “om de leidinggevenden te laten oefenen met signalen, ziektemeldingen, contacten en terugkeer- en verzuimgesprek”.

Leidinggevende altijd eerste aanspreekpunt

“De leidinggevende is het ideale contactpunt voor de afwezige medewerker. Zonder druk uit te oefenen kan de coach contact leggen, betrokkenheid behouden en navragen of contact met collega’s wenselijk is. De coach is ook het best geplaatst om demotivatie bij de andere teamleden te voorkomen door te zorgen voor voldoende ondersteuning en communicatie en een correcte herverdeling van het werk”, legt Aeke Van Den Broeke uit. “Van onze managers verwachten wij ook dat zij een actieve rol spelen in het bevorderen van werkhervatting door te bekijken of zinvol aangepast werk of (tijdelijke) maatregelen mogelijk zijn.”

Dialoog cruciaal voor aangepast werk

“Via dialoog slagen we er als werkgever in om mee te denken en een gepaste oplossing te vinden om de afwezigheidsduur in te korten”, zegt Aeke Van Den Broeke. “Voor de ene medewerker kan dit 4/5 werken zijn, voor een combinatie met een moeilijke thuissituatie; voor de ander kan een lichte taakwijziging ervoor zorgen dat de medewerker weer gemotiveerd is en met volle kracht naar het werk komt. Alle leidinggevenden van onze plant krijgen via een workshop van Attentia gerichte tips om een terugkeergesprek op te zetten. We horen dat dit aanslaat, zowel bij onze leidinggevenden als bij de medewerkers. We gaan hier zeker mee verder.”

De medewerker

Tom Pisonier startte tien jaar geleden als productieoperator bij Ontex. Na een slepende ziekte verloor hij zijn vriendin. Tom wil er zoveel mogelijk zijn voor hun zoontje. Dit bleek niet te combineren met werk in shiften. Ontex zocht met hem naar een nieuwe jobinhoud. Vandaag werkt hij als trainingscoördinator, met gezinsvriendelijke uren: “Ik ben blij met de aangepaste jobinhoud. Bij Ontex hebben ze altijd flexibel meegedacht. Zo kon ik bv. in het wekend werken, toen dit met de behandeling beter samenging. De contacten maken de afstand minder groot. Het is echt fijn om op zo moeilijke momenten steun te hebben aan je werkgever.”

De leidinggevende

Johan Vermeersch, manufacturing manager, houdt een heel positief gevoel over aan deze aanpak en ziet effect: “Een workshop helpt om te weten hoever je mag gaan in een gesprek, zonder privé-grenzen te overschrijden. Als je door een gesprek tot een oplossing kan komen, dan is dat het mooiste wat er is. Medewerkers durven vaak niet meer terug te komen na een lange afwezigheid; ze hebben die persoonlijke aanmoediging nodig.”

Ontex Eeklo

Met meer dan 500 medewerkers produceert Ontex Eeklo elke dag miljoenen babyluiers en maandverbanden. De fabriek kreeg overigens de Factory of the Future Award. De Ontexgroep zelf is actief in meer dan 110 landen met 11.000 medewerkers en een omzet van 2 miljard euro. Ontex is opgenomen in de BEL20.