Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onderzoek KU Leuven: collega's grijpen in bij pesten

Onderzoek KU Leuven: collega's grijpen in bij pesten

Collega’s grijpen wel degelijk in als ze merken dat iemand gepest wordt op het werk. Bovendien blijkt de oorzaak van het pesten niet bij de gepeste persoon te liggen, maar bij de werkomstandigheden in het bedrijf. Dat blijkt uit een bevraging bij getuigen van pesten op het werk.

Professor Elfi Baillien en onderzoekster Katrien Vandevelde (onderzoeksgroep Work and Organisation Studies van de KU Leuven, campus Brussel) ondervroegen 208 getuigen van pesten op het werk. De resultaten zijn opvallend en spreken buitenlands onderzoek tegen.

Eerder onderzoek ging vooral uit van simulaties: ‘Wat zou je doen als …’ Deelnemers moesten zich de situatie voorstellen en aangeven hoe ze zouden reageren. "Wij daarentegen hebben heel bewust gemikt op mensen die effectief getuige waren van pesten op het werk en dus uit eigen ervaring konden reageren", zegt Elfi Baillien.

Collega’s in actie

De meesten (63%) gaven aan dat ze bij pesten op het werk iemand hogerop in de organisatie op de hoogte brachten. Anderen gaven het slachtoffer advies (56%) of spraken de dader aan op pestgedrag (52%).

“We zagen ook dat getuigen die zelf al het slachtoffer waren van pestgedrag vaker actie ondernemen”, zegt onderzoekster Katrien Vandevelde. “De meerderheid (83%) schrijft ook een hele grote verantwoordelijkheid toe aan de leidinggevende (versus 62% van de andere getuigen).”

Getuigen die eerder zelf slachtoffer waren, zien het ook vaker als hun verantwoordelijkheid om iets te doen aan de situatie (42% van deze getuigen versus 24% van de andere getuigen). Ruim 60% ging niet akkoord met de stelling dat ze niets zouden kunnen doen om de situatie te stoppen.

Pesterijen van leidinggevende

De meeste getuigen spreken met een vertrouwenspersoon of iemand hogerop in de organisatie over het pestgedrag op de werkvloer. Dit is niet noodzakelijk hun eigen leidinggevende. Uit het onderzoek blijkt immers dat 87,3% van het pestgedrag net gesteld wordt door een leidinggevende. De tweede grootste groep van daders zijn de collega’s (81,2%). Veel kleinere groepen zijn ondergeschikten (29,7%) en derden (11,8%).

“Als een leidinggevende niet ingrijpt bij pestgedrag, wordt hij/zij al snel gezien als deel van het probleem”, zegt professor Baillien. “Dit kan het hoge cijfer voor deze groep mee verklaren.”

Werkomstandigheden lokken pesten uit

Gepolst naar de reden van het pesten, blijkt dat het slachtoffer zelf zelden aanleiding geeft tot de pesterijen. “In tegenstelling tot wat je zou verwachten worden de slachtoffers gezien als geschikt voor hun functie, passen ze binnen de organisatie en liggen ze vaak goed in de groep”, zegt Katrien Vandevelde. “Het zijn de werkomstandigheden die het pestgedrag uitlokken. Hoge werkdruk, onzekerheid over jobinhoud, nakende herstructureringen … zijn vaak de boosdoener.”