Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nog geen volwaardig genderevenwicht in leidinggevende functies

Nog geen volwaardig genderevenwicht in leidinggevende functies

In drie op de vier ondernemingen zetelt ten minste één vrouw in het senior management. In 2017 was dat nog twee op de drie.

Bedrijfscultuur

Op Internationale Vrouwendag publiceert de dienstverlener Grant Thornton zijn jaarlijks rapport over de plaats van vrouwen in het bedrijfsleven over de hele wereld. Het rapport van 2018 opent met bovenstaande positieve vaststelling. Tezelfdertijd wordt geconstateerd dat de aanwezigheid van één vrouw niet voldoende is om hun perspectieven te valideren. Hun procentueel aandeel in het senior management neemt niet echt toe. Hier is  een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsleiding, die diversiteit actiever moet promoten en inbedden in de bedrijfscultuur.

Meer dan vrouwvriendelijk beleid

Het verband tussen genderdiversiteit en commercieel succes is intussen algemeen bekend. Enkel de ondernemingen die dit omarmen in hun dagelijkse praktijk plukken hiervan de vruchten. Er moet dus gefocust worden op de cruciale rol die leiderschap en bedrijfscultuur hierin kunnen spelen. Het onderzoek van Grant Thornton benadrukt evenwel dat het louter introduceren van een vrouwvriendelijk beleid niet voldoende is om vooruitgang te boeken.

Aanbevelingen

Een van de aanbevelingen van Grant Thornton is dat bedrijven top-down het diversiteitsprincipe in hun beleid en kernwaarden zouden promoten en incorporeren. Ze kunnen er een concrete doelstelling van maken, die eventueel zelfs de vergoeding van het topmanagement kan beïnvloeden. Zaken evolueren immers sneller als er een concreet gevolg aan de inspanningen wordt gekoppeld. Topmanagers worden aangemaand om vrouwelijke kandidaten voor functies te ‘sponsoren’. Bedrijfsleiders moeten zo in de praktijk tonen dat zij zich niet alleen bewust zijn van de voordelen maar zich ook comfortabel voelen bij de uitdagingen die diversiteit kan bieden.