Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuwe opzeggingstermijnen van kracht tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling

Nieuwe opzeggingstermijnen van kracht tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling

Wet Eenheidsstatuut
Sinds 1 januari 2014 werden de opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden gelijkgesteld. Als gevolg hiervan, had een werknemer (met een overeenkomst van onbepaalde duur) in geval van ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden tewerkstelling recht op een opzeggingstermijn gelijk aan:

• 2 weken, bij een anciënniteit van 0 - 3 maanden;
• 4 weken, bij een anciënniteit van 3 - 6 maanden.

De Wet Eenheidsstatuut maakte ook een einde aan de mogelijkheid tot het opnemen van een proefbeding (met uitzondering van bepaalde arbeidsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld voor studenten).
Hierdoor zijn sommige werkgevers minder snel geneigd om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te sluiten en geven zij er de voorkeur aan om eerst een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur te sluiten. Er gingen dan ook stemmen op om het proefbeding terug in te voeren.

Geleidelijke opbouw opzeggingstermijnen
Om hieraan tegemoet te komen, introduceerde de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie nieuwe, geleidelijk toenemende opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling.

In geval van ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden, gelden de volgende opzeggingstermijnen:

Anciënniteit                   Opzegtermijn
0 - 3 maanden              1 week
3 - 4 maanden              3 weken
4 - 5 maanden              4 weken
5 - 6 maanden              5 weken

Deze nieuwe opzeggingstermijnen zijn van kracht op arbeidsovereenkomsten die opgezegd of verbroken worden met uitwerking vanaf 1 mei 2018.

Arbeidsreglement
Indien het arbeidsreglement de toepasselijke opzeggingstermijnen vermeldt en dus niet alleen verwijst naar de toepasselijke wetgeving, dan moet het arbeidsreglement aangepast worden in functie van de nieuwe opzeggingstermijnen van kracht op 1 mei 2018. Hiervoor kan een vereenvoudigde procedure gevolgd worden.

Vanaf 1 mei 2018 gelden er kortere opzeggingstermijnen indien de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt tijdens de eerste zes maanden. Deze opzeggingstermijnen variëren van een week tijdens de eerste drie maanden tot maximum vijf weken tijdens de vijfde of zesde maand. Als gevolg van deze nieuwe opzeggingstermijnen, is het mogelijk dat het arbeidsreglement aangepast moet worden.