Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuw boek pleit voor meer diversiteit op de werkvloer

Nieuw boek pleit voor meer diversiteit op de werkvloer

Inzetten op meer diversiteit op de werkvloer maakt het volgens Bert Overbeek mogelijk om meer diverse klantengroepen te benaderen.

Switching leadership

In zijn recent verschenen boek Diversiteit beschrijft de Nederlandse trainer en coach Bert Overbeek, die eerder al inging op het verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer, waarom leidinggevenden en HR-managers steeds meer nood zullen hebben aan wat hij switching leadership noemt.

Die leiderschapsmethode is volgens hem nodig omdat een werkvloer steeds diverser is samengesteld en omdat het begeleiden van diversiteit in een team heel veel knowhow vergt over cultuur- en genderverschillen, verschillen in seksuele geaardheid en verschillen van levensbeschouwelijke aard. Volgens de auteur is het perfect mogelijk die deskundigheid te verwerven.

Sneller contact

Overbeek acht dat ook noodzakelijk omdat diversiteit in een organisatie het grote voordeel biedt dat het mogelijk is om sneller contact te maken met meer klantengroepen.

Dat is de logica zelf. Lingerie zal niet snel door een man aan de vrouw worden gebracht. Op dezelfde manier is bijvoorbeeld ook de benadering van mensen met een migrantenachtergrond een vak apart. En dit kan beter gedaan worden door mensen die zelf een migrantenachtergrond hebben dan door wie deze achtergrond niet heeft. Bijvoorbeeld alleen al omdat vaste prijzen voor mensen die altijd gewoon zijn geweest om af te dingen op de prijs, echt niet evident zijn. Diversiteit zorgt er volgens Overbeek nog voor dat een aantal werknemers gemakkelijker zaken vanuit een andere invalshoek en met een andere bril kunnen bekijken.