Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nederlandse werkgevers zien investeren in ontwikkeling als meer dan 'een extraatje'

Nederlandse werkgevers zien investeren in ontwikkeling als meer dan 'een extraatje'

Investeren in persoonlijke ontwikkeling van werkenden moet als een volwaardige arbeidsvoorwaarde worden aangemerkt. Afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling worden dan als standaard onderdeel van het totale beloningspakket gerekend. Nu worden zulke budgetten nog te vaak gezien als een ‘extraatje’, bovenop de contractloonmutatie.

Dit is de kernboodschap van de Nederlandse arbeidsvoorwaardennota 2019, Klaar voor veranderend werk, een gezamenlijke uitgave van de werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. De nota spitst zich toe op de werkgeversspeerpunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2019.

Scholing en ontwikkeling is een noodzakelijke investering, die essentieel is voor de toekomstige positie van werkenden op de arbeidsmarkt. Ook moet het belang van scholing op de werkplek beter onderkend worden. Werkgevers beklemtonen het gemeenschappelijk belang: zowel werkgevers als werknemers hebben er belang bij dat de beroepsbevolking geschikt is voor het beschikbare en veranderende werk.