Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Naar een activerende opzeggingsvergoeding

Naar een activerende opzeggingsvergoeding

Federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil naar een activerende opzegvergoeding door die optioneel en gedeeltelijk omzetbaar te maken in een opleidingsbudget. “Ze kunnen dat budget gedurende vijf jaar inzetten om zich bij te scholen en te heroriënteren op de arbeidsmarkt”, licht kamerlid en partijgenoot Egbert Lachaert toe. Het opleidingsbudget wordt vrijgesteld van persoonlijke sociale bijdragen en belastingen. Het bedraagt maximum een derde van de ontslagpremie.

Stel: een bankbediende wordt na drie jaar dienst ontslagen. De werknemer had een bruto jaarloon van 35.000 euro en heeft nu recht op een opzegvergoeding van 15.577 euro. Netto houdt de werknemer nog zo’n 9.300 euro over.

In het voorbeeld wil de werkzoekende een opleiding tot Data Protection Officer volgen. Dat is een functie waar veel bedrijven naar op zoek zijn. Door te kiezen voor het opleidingsbudget ontvangt de werkzoekende 5.200 euro netto om de opleiding te betalen. Het opleidingsbudget komt bovenop de opzegvergoeding van 6.200 euro.

Naar een rugzaksysteem

“Via het opleidingsbudget kunnen ontslagen werknemers vlotter hun weg vinden naar openstaande vacatures. Bedrijven krijgen zo ook meer kansen om geschikt personeel te vinden en om verder te groeien”, zegt Egbert Lachaert. Hiermee wordt nu de wettelijke basis gelegd om te evolueren naar een opleidingsrekening. “Zie het als een rugzak die werknemers meenemen tijdens hun loopbaan en waarmee ze kunnen investeren in opleiding”, besluit Lachaert.